Plangrundlaget for udvidelsen af en campingsplads lever op til kravene i planlov og miljøvurderingslov

Bilag IV-arter, Foroffentlighed, Grundvand, Kommuneplanens retningslinjer, Kystnærhedszone, Miljøscreening, Miljøvurdering, Natura 2000, Planlægningsmæssig begrundelse, Trafik
/By
Gribskov Kommune vedtager plangrundlaget for udvidelsen af campingpladsen i Dronningmølle. En nabo klager til Planklagenævnet men får ikke medhold. Kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med planloven og...

Fritidsbeboelse tilladt eller ej i Ærøskøbings bymidte?

Anvendelse, Berettiget forventning, Bolig, Delområde, Dispensation, Feriebolig, Formålsparagraf, Kommuneplanens rammer, Lighedsgrundsætningen, Lokalplanprincip, Passivitet, Redegørelse
/By
Tre ud af fire ejere af ejendomme i Ærøskøbings bymidte får ikke medhold i Planklagenævnet. Ejendommene må ikke bruges til fritidsboliger, fordi anvendelsen strider mod lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Nævnets afgørelser...