Gældende lokalplan ikke detaljeret nok til dobbelthuse

21 nye dobbelthuse er et lokalplanpligtigt projekt. Men dobbelthusene forudsætter ikke en ny lokalplan, vurderer Aarhus Kommune, for der findes allerede en lokalplan for området. Kommunen tager fejl, afgør Planklagenævnet i 2022. For den gældende lokalplan for området er ikke detaljeret nok.

21 dobbelthuse lokalplanpligtige eller ej?

21 dobbelthuse i Ormslev kræver ikke lokalplan, vurderer Aarhus Kommune. Bebyggelsen kan opføres i overensstemmelse med den gældende lokalplan for landsbyen.

En beboer fra landsbyen klager til Planklagenævnet. Dobbelthusene forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, mener beboeren, og nævnet giver hende medhold. Dobbelthusene er lokalplanpligtige i henhold til planlovens § 13, stk. 2.

Dobbelthusene er en væsentlig ændring

21 dobbelthuse i en landsby er en væsentlig ændring i det bestående miljø, mener Planklagenævnet. Projektet medfører meget mere bebyggelse i området på en ejendom, som i dag anvendes til salg af campingvogne. Kommunen har pligt til at udarbejde en lokalplan for dobbelthusene.

Lokalplanpligten bortfalder imidlertid, hvis den gældende lokalplan for Ormslev fastsætter bestemmelser, der tilstrækkeligt detaljeret regulerer den kommende bebyggelse. Det fremgår i planlovens § 13, stk. 5.

Lokalplan ikke detaljeret nok

Det er ikke tilfældet, afgør Planklagenævnet. Der mangler en udstykningsplan for en del af bebyggelsen. Den gældende lokalplan fastsætter, at ny bebyggelse kun må opføres “efter samråd med kommunen”.

Det betyder, mener nævnet, at kommunen har udskudt de planlægningsmæssige spørgsmål til et senere tidspunkt. Lokalplanpligten er ikke bortfaldet, selvom der findes en lokalplan for Ormslev.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om dobbelthusene i Ormslev.

Aarhus Kommunes lokalplan 334.

I en tilsvarende afgørelse vurderer Planklagenævnet, at lokalplanen ikke er tilstrækkeligt detaljeret til at give tilladelse til en udrykningsstation i Rønde.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udrykningsstationen i Rønde.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det.

Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar