Hvornår har kommunen pligt til at genoptage en plansag?

Politikerne i Hjørring Kommune skønner, at en ny dagligvarebutik medfører for meget trafik og støj. Derfor siger de nej til vedtage plagrundlaget for butikken endeligt. Og det må de gerne: Kommuner har ret til et vidt planlægningsmæssigt skøn, når et nyt plangrundlag skal vedtages. Det er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet i forrige uge.

Nej til dagligvarebutikken på forkert grundlag?

I 2019 sender Hjørring Kommune et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan i offentlig høring som forslag. Plangrundlaget skal åbne mulighed for en ny dagligvarebutik. Efter den offentlige høring beslutter politikerne sig for, at plangrundlaget ikke skal vedtages endeligt. Den nye butik vil medføre for meget trafik og støj, mener de.

Derfor fastholdes det gældende plangrundlag, og det giver kommunen besked om til bygherren. Bygherren klager til Planklagenævnet: Kommunen bør genoptage sagen, fordi politikerne har truffet afgørelsen på et forkert grundlag. Men nævnet siger nej: Kommunens begrundelse for at afslutte sagen er i orden.

Hvornår skal en kommune genoptage en sag?

Planklagenævnet lægger ud med at fastslå reglerne – hvornår har en kommune pligt til at genoptage en sag:

  1. Hvis der er væsentlige, nye fakta, som gør det sandsynligt, at kommunen ville have truffet en anden afgørelse tidligere.
  2. Hvis kommunen har lavet væsentlige sagsbehandlingsfejl.
  3. Hvis der er væsentlige nye, retlige forhold – f.eks. hvis domstolene i en tilsvarende sag har underkendt kommunens fortolkning eller praksis.

I sagen i Hjørring Kommune er der tale om en væsentlig sagsbehandlingsfejl, mener bygherren. Politikerne mangler information eller indsigt. Det er forkert, at den nye dagligvarebutik vil medføre for meget trafik og støj. Der er truffet en politisk beslutning – ikke en beslutning, der bygger på fakta.

Kommunen må gerne bygge afgørelse på skøn

En kommune skal overholde officialprincippet, fastslår Planklagenævnet. Den skal fremskaffe de nødvendige oplysninger i en sag, så kommunens afgørelse træffes på et tilstrækkeligt grundlag. Men hvad er et tilstrækkeligt grundlag?

“Særligt ved beslutningen om vedtagelse af planer tilkommer der kommunen et meget vidt planlægningsmæssigt skøn i forhold til indholdet. Dette skøn kan ikke efterprøves af Planklagenævnet”, skriver nævnet i afgørelsen. I Hjørring Kommune må politikerne gerne bygge deres beslutning på et skøn af trafik og støj. De må også lægge vægt på naboernes indsigelser.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om dagligvarebutikken i Hjørring Kommune.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar