Den gode lokalplan og processen derhen

Lokalplanen er en aftale mellem byrådet, bygherre og borgerne. Det er ikke sikkert, at alle bliver enige i løbet af processen. De fleste hugger en tå og klipper hæl. Den gode lokalplan er klar og entydig, så alle ved, hvad der kommer til at ske, når den er vedtaget. En entydig lokalplan har præcise bestemmelser. Kompetencenormer og uldne forholdsnormer er noget, vi bestræber os på at minimere, så tvisterne ikke kommer i byggesagsbehandlingen. Vi skal fastlægge det nødvendige. Holde fast og begrænse, hvor det er vigtigt. Give plads og frihed, hvor det er muligt. Vi skriver lokalplaner så korte, vi kan.

En god lokalplan kommer nemmest, hvis processen er god. Det handler om klare aftaler, fokus på smidigt samarbejde og prioritering af borgerinddragelsen. Vi ved, hvem der gør hvad. Vi følger tidsplanen og laver den om i fællesskab, når der er brug for det. Vi er i dialog, fordi vi ved, at der kommer udfordringer undervejs. Planlovens rammer for borgerinddragelse er minimum. Vi tilpasser inddragelsen til den konkrete lokalplan, projektet, nærområdet og dets borgere.