/Posted by: sunepc
Lokalplan 639 for boliger på Eriksvej i Roskilde: En gammel fabriksbygning var revet ned, og nu skulle en ny lokalplan åbne mulighed for knapt 50 etageboliger. Planen skulle sikre en god solorientering af bebyggelsen...
/Posted by: sunepc
Undervisningsbogen "Byrumsdesign" henvender sig til gymnasiernes undervisning i arkitektur. Formålet med bogen er at udbrede fokus på byrum i arkitekturundervisningen, fordi byrummene er de steder, vi mødes på tværs af forskelle Byrumsdesign er skrevet af...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 662 for 50 tæt/lav-boliger ved Lindbjergvej: Byrådet i Roskilde Kommune havde besluttet at omdanne halområdet i Jyllinge. Der skulle udarbejdes en lokalplan for boliger i området med fokus på at sikre sammehæng med...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd: Store, plane butikker og mange parkeringspladser i et stærkt skrånende terræn betyder høje støttemure, men støttemure kan udformes, så de bliver knapt så dominerende Et ubebygget og stærkt...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 619 for dagligvarebutik på Ro´s Have: Rema 1000 ville bygge en ny butik i Roskilde. Bygherre og kommunen delte ønsket om en arkitektur, som passer til omgivelserne. Området omkring Ro´s Have er meget forskelligt....
/Posted by: sunepc
Lokalplan 609 for seniorboliger i et tidligere plejehjem: Plejehjemmet var lukket og de nye ejere ville bygge det om. Det forudsatte en ny lokalplan - og åben dialog med naboerne De nye ejere af det...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 599 for parcelhusområde i landsbyen Snoldelev: Reglerne for byggeri i parcelhusområdet var  blevet for snævre. Beboerne henvendte sig til kommunen og fik præcis den lokalplan, de ønskede sig I starten var det byggelinjen mod vej,...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 586 for Roskilde Havn: Havneselskabet ville udvide med 110 bådepladser. Planprocessen blev kompleks, fordi udvidelse skal ske ud i Roskilde Fjord, som er Natura 2000-område Roskilde Havneselskab havde i en årrække oplevet stigende efterspørgsel...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 575 for dagligvarebutik på Søndre Ringvej: Genkendelighed er vigtig for enhver butikskæde. En arkitektur, der passer til stedet, er vigtig for kommunen. Sammen landede vi et kompromis Aldi ville åbne en ny butik på 1.000...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 559 for udvidelse af købmandsforretning: Købmanden i Vindinge havde vokseværk. Den nye lokalplan giver lov til at udvide og anlægge flere parkeringspladser, selvom grunden er lille Købmandsforretningen i Vindinge syd for Roskilde er den...
/Posted by: sunepc
Realisering af de politiske visioner for bymidten har lige så stort fokus i Roskilde som formuleringen af visionerne selv. Bymidtens udviklingsprogram, som peger på både visioner og konkrete projekter følges op af en fireårig handleplan,...
/Posted by: sunepc
Ofte møder kommunerne de utilfredse borgere, når der er borgermøde om ny planlægning. Hvordan skaber vi rummet for, at dialogen med borgerne bliver anderledes og konstruktiv? For at borgerne kan være med til at...
/Posted by: sunepc
Alle byer må markedsføre sig i den internationale konkurrence om at tiltrække de rigtige borgere og virksomheder. Det handler ikke længere kun om at være attraktiv for turisterne. Men hvordan bliver byens brand autentisk...
/Posted by: sunepc
Byudvikling i Holland er på mange måde velreguleret og sat i system som i Danmark. Men hollænderne er i gang med en liberalisering af plansystemet, hvor offentlige myndigheder må give mere plads til markedet...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 432 for boliger i Kristiansminde: Lokalplanen skulle sikre en flot sammenhæng mellem det åbne landskab og den nye bebyggelse. Men det kan være vanskeligt at fastsætte bestemmelserne for et byggeri, som endnu ikke er...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 525 for Herringløse landsby: Kommunen udarbejdede en ny lokalplan for at bevare det fine miljø i landsbyen nord for Roskilde. Grundlaget var en SAVE-registrering og dialog med beboerne Herringløse nord for Roskilde er en...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 541 for udvidelse af Kara/Noveren: Det tværkommunale affaldsselskab så et behov for mere kapacitet på forbrændingsanlægget i Roskilde. Det skulle bygges en ny ovnlinje, men hvordan tilpasser man en bygning i den skala...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 545 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst: Region Hovedstaden ville bygge en ny afdeling til de retspsykiatriske patienter. Det krævede en lang proces og tæt dialog at lande et projekt, som giver patienterne...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 580 for erhvervsareal i Trekroner Syd: Det stærkt skrånende terræn med mange bindinger skulle bruges til store butikker og mange parkeringspladser. Vejdirektoratet nedlagde veto, men det lykkes at komme i mål med et...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 597 for Smedegade 25: Et fint, gammelt hus, som hørte til Sankt Hans hospital, blev solgt til et ungt par, som ville indrette det til bolig. Lokalplanens bestemmelser bygger på den gensidige kærlighed...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium: Gymnasiet havde brug for en ny bygning til undervisning i naturvidenskab. Byggefeltet ligger få hundrede meter fra Roskilde Domkirke - et af Danmarks fire eksempler på verdenskulturarv Roskilde...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 557 for erhverv og retsbygning ved Søndre Ringvej: I et område med skrånende terræn og naturbeskyttelsesinteresser er det lykkedes at indpasse en stor retsbygning og kontorbyggeri på samlet 15.000 m2 Den tidligere lokalplan udlagde...