Learning from Rotterdam

Byudvikling i Holland er på mange måde velreguleret og sat i system som i Danmark. Men hollænderne er i gang med en liberalisering af plansystemet, hvor offentlige myndigheder må give mere plads til markedet og civilsamfundet. Hvad kan vi lære af hollænderne?

Holland og Danmark – forskellige og ligheder. Undersøgelsen blev udført i foråret 2015 efter et besøg og en lang række interviews med offentlige og private aktører med synspunkter på Rotterdams byudvikling. Studieturen blev afholdt på anden semester af mit masterstudie i strategisk byplanlægning, og Rotterdam blev valgt som destination, fordi der er noget at lære af hollænderne: Det hollandske plansystem minder om det danske, så det er muligt at drage paralleller. Der sker i øjeblikket en liberalisering af planlægningen i Holland, hvor offentlige myndigheder mister indflydelse. Noget lignende er på spil med planlovsrevisionen i Danmark. Rotterdam blev bombet væk under anden verdenskrig, og der er en helt anderledes opbakning til udvikling end i danske byer, hvor borgerne ofte er kritiske over for forandringer.

Hvordan kan det offentlige præge udviklingen trods færre resurser? Turen til Rotterdam peger på både fordele og ulemper ved en svagere offentlig sektor inden for byplanlægningen, men det er ikke hovedsigtet i min undersøgelse. Min undersøgelse udpeger fire strategiske tilgange, hvor det offentlige kan påvirke byudviklingen trods færre resurser – og få noget positivt ud af det:

  1. Ringe i vandet: Små kommunale tiltag kan få en effekt ved at påvirke andre til at gøre noget
  2. 2+2=5: Kommunen får mere ud af de samme resurser ved at bruge dem mere alsidigt
  3. Give fra sig: Kommunen har ikke resurserne til at løse alt selv. Nogle gange sker der mere ved at overlade opgaven til private
  4. Eksperimentere og tage imod: Kommunen skal turde eksperimentere og tage godt i mod private idéer og initiativer

Fire redskabsfelter. Undersøgelsen peget også på fire redskabsfelter, hvor disse tilgange kan bruges:

  1. Penge: Kommunen har midler til både anlæg, drift og vedligeholdelse
  2. Myndighed: Kommunen har magt til at fastsætte retningslinjer , som kan spore udviklingen den rigtige vej
  3. Ejendomme: En kommune har masser af ejendomme – skoler og børnehaver blandt andet – der kan bringes i spil
  4. Mandskab og viden: Kommunens mandskab har et know how og tiden til at styrke den rigtige udvikling

Share: