Byrumsundervisning

Sune tilbyder undervisnings- og projektforløb om byrum på gymnasiale uddannelser.

Sune  har i 2018 udgivet undervisningsbogen “Byrumsdesign“, som er skrevet i samarbejde med gymnasielærer i billedkunst, Line Højgaard Porse. Bogen kan købes hos Det Ny Forlag. Han har tidligere gennemført undervisningsforløb i byrumsdesign på Viborg Gymnasium og HF, og han har været projektleder på udarbejdelsen af et nyt byrum af og for unge i Roskilde.

I foråret 2018 gennemførte Sune byrumsprojektet “Tag Plads!” i Viborg. Projektet er støttet af huskunstnerordningen og udføres i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF og Bureau Detours. Projektet omfatter en undervisningsuge i marts, hvor to billedkunstklasser skal arbejde med Det relationelle byrum – et byrumstema i bogen Byrumsdesign, der handler om mødet mellem mennesker, som ikke kender hinanden. Efter undervisningsugen udføres det bedste forslag i 1:1 af eleverne på stedet.

I efteråret 2019 lavede han et tilsvarende forløb for to billedkunsthold på Marselisborg Gymnasium. Denne gang var det et uderum foran gymnasiets kantine, som skulle udvikles til et sted, der kunne bruges i undervisningen. Også denne gang var forløbet støttet af huskunstnerordningen, og projektet blev realiseret på stedet af Bureau Detours.

Sune har desuden undervisning i planlægning efter planloven på Kunstakademiets Arkitektskole og på RUC i 2019 og 2020.