Fleksibilitet men der skal være arkitektonisk sammenhæng

Da der skulle udarbejdes en ny lokalplan for en tæt bebyggelse af dobbelthuse i Nørre Lyndelse, var det ikke afklaret om den eksisterende institutionsbygning i området skulle bevares og genanvendes. Eller den skulle rives ned og erstattes af nye boliger. Der var behov for en fleksibel lokalplan

Lokalplanbestemmelserne er bygget op omkring 4 grundprincipper: Bebyggelsen skal opføres i to klynger med mulighed for enten at bevare eller rive institutionsbygningen ned. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem de enkelte bygninger og omgivelserne for at sikre gode dagslysforhold og begrænse indbliksgener. Det skulle være en åben bebyggelse med både åbne, fælles opholdsarealer og private haver. Stier gennem bebyggelsen skulle knytte bebyggelsen sammen med kvarteret og de rekreative områder i nærheden.

Mulighederne for valg af f.eks. facadematerialer er mange, fordi der er stor variation i nærområdets arkitektoniske udtryk. Men lokalplanen stiller krav om ens taghældning i hele bebyggelsen og samme tagfarve i den enkelte klynge for at sikre fælles arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen og hver klynge.

Lokalplanen er udarbejdet af Carlsens planer som konsulent for Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde med bygherre og bygherres arkitekt.

Se Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 2019-2.

Share: