/Posted by: sunepc
Lokalplan 639 for boliger på Eriksvej i Roskilde: En gammel fabriksbygning var revet ned, og nu skulle en ny lokalplan åbne mulighed for knapt 50 etageboliger. Planen skulle sikre en god solorientering af bebyggelsen...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 662 for 50 tæt/lav-boliger ved Lindbjergvej: Byrådet i Roskilde Kommune havde besluttet at omdanne halområdet i Jyllinge. Der skulle udarbejdes en lokalplan for boliger i området med fokus på at sikre sammehæng med...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner Syd: Store, plane butikker og mange parkeringspladser i et stærkt skrånende terræn betyder høje støttemure, men støttemure kan udformes, så de bliver knapt så dominerende Et ubebygget og stærkt...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 619 for dagligvarebutik på Ro´s Have: Rema 1000 ville bygge en ny butik i Roskilde. Bygherre og kommunen delte ønsket om en arkitektur, som passer til omgivelserne. Området omkring Ro´s Have er meget forskelligt....
/Posted by: sunepc
Lokalplan 609 for seniorboliger i et tidligere plejehjem: Plejehjemmet var lukket og de nye ejere ville bygge det om. Det forudsatte en ny lokalplan - og åben dialog med naboerne De nye ejere af det...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 599 for parcelhusområde i landsbyen Snoldelev: Reglerne for byggeri i parcelhusområdet var  blevet for snævre. Beboerne henvendte sig til kommunen og fik præcis den lokalplan, de ønskede sig I starten var det byggelinjen mod vej,...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 586 for Roskilde Havn: Havneselskabet ville udvide med 110 bådepladser. Planprocessen blev kompleks, fordi udvidelse skal ske ud i Roskilde Fjord, som er Natura 2000-område Roskilde Havneselskab havde i en årrække oplevet stigende efterspørgsel...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 575 for dagligvarebutik på Søndre Ringvej: Genkendelighed er vigtig for enhver butikskæde. En arkitektur, der passer til stedet, er vigtig for kommunen. Sammen landede vi et kompromis Aldi ville åbne en ny butik på 1.000...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 559 for udvidelse af købmandsforretning: Købmanden i Vindinge havde vokseværk. Den nye lokalplan giver lov til at udvide og anlægge flere parkeringspladser, selvom grunden er lille Købmandsforretningen i Vindinge syd for Roskilde er den...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 432 for boliger i Kristiansminde: Lokalplanen skulle sikre en flot sammenhæng mellem det åbne landskab og den nye bebyggelse. Men det kan være vanskeligt at fastsætte bestemmelserne for et byggeri, som endnu ikke er...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 525 for Herringløse landsby: Kommunen udarbejdede en ny lokalplan for at bevare det fine miljø i landsbyen nord for Roskilde. Grundlaget var en SAVE-registrering og dialog med beboerne Herringløse nord for Roskilde er en...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 541 for udvidelse af Kara/Noveren: Det tværkommunale affaldsselskab så et behov for mere kapacitet på forbrændingsanlægget i Roskilde. Det skulle bygges en ny ovnlinje, men hvordan tilpasser man en bygning i den skala...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 545 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst: Region Hovedstaden ville bygge en ny afdeling til de retspsykiatriske patienter. Det krævede en lang proces og tæt dialog at lande et projekt, som giver patienterne...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 580 for erhvervsareal i Trekroner Syd: Det stærkt skrånende terræn med mange bindinger skulle bruges til store butikker og mange parkeringspladser. Vejdirektoratet nedlagde veto, men det lykkes at komme i mål med et...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 597 for Smedegade 25: Et fint, gammelt hus, som hørte til Sankt Hans hospital, blev solgt til et ungt par, som ville indrette det til bolig. Lokalplanens bestemmelser bygger på den gensidige kærlighed...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium: Gymnasiet havde brug for en ny bygning til undervisning i naturvidenskab. Byggefeltet ligger få hundrede meter fra Roskilde Domkirke - et af Danmarks fire eksempler på verdenskulturarv Roskilde...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 557 for erhverv og retsbygning ved Søndre Ringvej: I et område med skrånende terræn og naturbeskyttelsesinteresser er det lykkedes at indpasse en stor retsbygning og kontorbyggeri på samlet 15.000 m2 Den tidligere lokalplan udlagde...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 607 for Bodshøjgård i Jyllinge: Den nye ejer af en gammel gård ville indrette den til 8 rækkehuse. Det forudsatte en ny lokalplan for den bevaringsværdige gårdbebyggelse. Naboerne blev taget med på råd...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 628 for nyt parcelhus på Rughaven i Roskilde: Ejeren af en ubebygget grund ville gerne bygge et parcelhus. Det krævede en ny lokalplan og dialog med naboerne, som var kede af at miste muligheden...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 565 for Roskilde Tekniske Skole på Musicon: Teknisk skole ville udvide med 17.000 m2. Efter en arkitektkonkurrence skulle der udarbejdes en lokalplan, som sikrede, at vinderprojektet kunne realiseres Roskilde Tekniske Skole ligger på Musicon,...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 439 for boliger ved Børnehøjen: Skitser til bebyggelsesplaner som grundlag for bestemmelser Kommunen ville sælge det ubebyggede areal i Himmelev nord for Roskilde, så der kunne bygges omkring 35 rækkehuse. Jeg udarbejdede skitser til...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 418 for boliger i Svogerslev Nord: Lokalplanens bestemmelser stiller høje krav til den del af boligbyggeriet, som ligger eksponeret ud til det åbne landskab. For resten af lokalplanområdet er bestemmelser mindre omfattende, så...