Åbenhed fremmer forståelsen

Lokalplan 609 for seniorboliger i et tidligere plejehjem: Plejehjemmet var lukket og de nye ejere ville bygge det om. Det forudsatte en ny lokalplan – og åben dialog med naboerne

De nye ejere af det tidligere plejehjem på Kong Valdemars Vej ville bygge det om til omkring 30 seniorboliger. Det forudsatte en ny lokalplan, selvom der kun blev tale om mindre ændringer af den eksisterende bebyggelse.

Lokalplaner i midten af et eksisterende boligområde kan ofte – og forståeligt nok – give anledning til bekymring blandt naboerne: Får jeg indbliksgener? Kommer der mere støj og trafik? Er der parkeringspladser nok til de nye beboere? Det var også tilfældet, da den nye lokalplan for omdannelsen af plejehjemmet skulle udarbejdes. For at imødekomme bekymringerne gjorde vi lidt ekstra ud af borgermødet og arrangerede en rundvisning i plejehjemsbygningerne for de særligt interesserede. Nogle gange er det mere information, der er brug for. Jeg udarbejdede lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg 32 i samarbejde med bygherre og bygherres arkitektrådgiver.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 609 og kommuneplantillæg 32.

Share: