Beboerne bestemmer selv

Lokalplan 599 for parcelhusområde i landsbyen Snoldelev: Reglerne for byggeri i parcelhusområdet var  blevet for snævre. Beboerne henvendte sig til kommunen og fik præcis den lokalplan, de ønskede sig

I starten var det byggelinjen mod vej, som beboerne gerne ville have flyttet. Men det viste sig snart, at der var behov for generelt. Kommunen arrangerede workshops, hvor beboerne selv skulle drøfte og beslutte reglerne for afstand til vejskel, højder på bebyggelse, hegning mod vejene og mange af de andre spørgsmål, som en lokalplan skal forholde sig til.

Lokalplanprocessen var resursekrævende for kommunen, men en lignede tilgang er oplagt andre steder, hvis byrådet er indstillet på at lade borgerne bestemme selv. Spørgsmålet er, om det ikke i sidste ende giver mindre arbejde og færre ansøgninger om dispensation, når borgerne er tilfredse med lokalplanen?

Lokalplanen er udarbejdet af kommunen i samarbejde med BM Arkitekter. Jeg deltog som planlægger på opgaven.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 599.

Se Roskilde Dagblads artikel om processen.

Share: