/Posted by: sunepc
Lokalplan 541 for udvidelse af Kara/Noveren: Det tværkommunale affaldsselskab så et behov for mere kapacitet på forbrændingsanlægget i Roskilde. Det skulle bygges en ny ovnlinje, men hvordan tilpasser man en bygning i den skala...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 557 for erhverv og retsbygning ved Søndre Ringvej: I et område med skrånende terræn og naturbeskyttelsesinteresser er det lykkedes at indpasse en stor retsbygning og kontorbyggeri på samlet 15.000 m2 Den tidligere lokalplan udlagde...