Delte meninger om vartegn

Lokalplan 541 for udvidelse af Kara/Noveren: Det tværkommunale affaldsselskab så et behov for mere kapacitet på forbrændingsanlægget i Roskilde. Det skulle bygges en ny ovnlinje, men hvordan tilpasser man en bygning i den skala til byens profil?

Mængden af affald på Sjælland var stigende, og affaldsselskabet Kara/Noveren måtte sende affald til forbrænding andre steder i landet. Derfor ville man øge forbrændingskapaciteten på det eksisterende anlæg i Roskilde med en ny, stor ovnlinje. Et sådan anlæg påvirker potentielt sine omgivelser markant: Visuelt fordi der bliver tale om en bygning i størrelse XXL med maksimale på op til 100 meter. Miljømæssigt blandt andet på grund af mere trafik, udledning af røg og bortskaffelse af restprodukter.

Kara/Noveren afholdt en arkitektkonkurrence om udformningen af den nye ovnlinje, som blev vundet af Egeraat Architects. Arkitekterne gjorde en dyd ud af, at ovnlinjen ikke kunne skjules. Den ville blive et tydeligt vartegn på Roskilde byprofil, og arkitekterne valgte en skulpturel udformning af byggeriet med referencer til Roskilde Domkirke.

Jeg udarbejde lokalplanen i samarbejde med Kara/Noveren og staten, som stod for kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Slots- og Kulturstyrelsen og Roskilde Stiftsøvrighed nedlagde veto mod projektet, da lokalplanforslaget var offentliggjort. De mente, at byggeriet blev for højt. Sammen med teknisk direktør landede jeg en løsning med parterne, så vetoet blev ophævet, uden at arkitekturen blev forringet.

Den nye ovnlinje er bygget, og arkitekturen deler vandene i Roskilde. Jeg synes, at det er et utroligt flot resultat – ikke mindst efter mørkets frembrud, hvor byggeriets lyssætning ulmer i forskellige farver. Efter min mening er der skabt en arkitektur, som respekterer domkirken. Med tiden et nyt stykke kulturarv med sin egen berettigelse på Roskildes byprofil.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 541.

Se Politikens anmeldelse af den nye ovnlinje.

Share: