Bevaring er et fælles projekt

Lokalplan 525 for Herringløse landsby: Kommunen udarbejdede en ny lokalplan for at bevare det fine miljø i landsbyen nord for Roskilde. Grundlaget var en SAVE-registrering og dialog med beboerne

Herringløse nord for Roskilde er en velbevaret landsby med smukke, gamle gårdbebyggelser omkring gadekærret. Kommunen ville udarbejde en bevarende lokalplan for landsbyen på et solidt fundament og bad derfor Center for Bygningsbevaring i Raadvad om assistance til at SAVE-registrering af bygningerne. Lokalplanen skulle også give mulighed for en mindre parcelhusudstykning på 17 grunde i et udtjent erhvervsområde i den østlige ende af Herringløse.

Jeg afsluttede lokalplanen i samarbejde med Center for Bygningsbevaring i Raadvad og Herringløses beboere. Parcelhusudstykningen er blevet til i dialog med de tre berørte grundejere.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 525.

Share: