/Posted by: sunepc
Lokalplan 545 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst: Region Hovedstaden ville bygge en ny afdeling til de retspsykiatriske patienter. Det krævede en lang proces og tæt dialog at lande et projekt, som giver patienterne...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium: Gymnasiet havde brug for en ny bygning til undervisning i naturvidenskab. Byggefeltet ligger få hundrede meter fra Roskilde Domkirke - et af Danmarks fire eksempler på verdenskulturarv Roskilde...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 557 for erhverv og retsbygning ved Søndre Ringvej: I et område med skrånende terræn og naturbeskyttelsesinteresser er det lykkedes at indpasse en stor retsbygning og kontorbyggeri på samlet 15.000 m2 Den tidligere lokalplan udlagde...
/Posted by: sunepc
Lokalplan 565 for Roskilde Tekniske Skole på Musicon: Teknisk skole ville udvide med 17.000 m2. Efter en arkitektkonkurrence skulle der udarbejdes en lokalplan, som sikrede, at vinderprojektet kunne realiseres Roskilde Tekniske Skole ligger på Musicon,...