Lille, ny perle i kulturhistorisk glasbutik

Lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium: Gymnasiet havde brug for en ny bygning til undervisning i naturvidenskab. Byggefeltet ligger få hundrede meter fra Roskilde Domkirke – et af Danmarks fire eksempler på verdenskulturarv

Roskilde Gymnasium havde vokseværk med et stigende antal unge, som søgte ind. Der skulle bruges en tilbygning på ca. 800 m2 med moderne faciliteter til naturvidenskabsfagene. Lokalplanområdet omfatter også arealer, som kommunen ejer. Her lå tidligere nogle midlertidige pavilloner, som var revet ned. Lokalplanen skulle give gymnasiet mulighed for at bygge sin science-bygning og pege på nye byggemuligheder på kommunens grund. Men lokalplanområdet lå i en kulturhistorisk glasbutik i midten af Roskildes købstadsmiljø og tæt på Roskilde Domkirke.

Lokalplanen sikrer, at den nye sciencebygning opføres med et nutidigt udtryk, samtidig med at den er tilpasset i højde og materialevalg til de eksisterende gymnasiebygningers arkitektur. Det samme gælder de to nye boligbebyggelser på kommunens arealer, som lokalplanen giver mulighed for. Planen er udarbejdet af Gymnasiefællesskabets rådgiver. Jeg stod for arbejdet omkring den kommunale del af lokalplanområdet og udarbejdede det tilhørende kommuneplantillæg 15.

Sciencebygningen er siden opført, men kommunens byggemuligheder er endnu ikke udnyttet. Det skyldes, at arealerne i stedet bruges til en grøn lounge, bygget af Roskildes unge, og til en ny boldbane, som bygges i foråret 2017.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 563 og kommuneplantillæg 15.

Share: