Byrum og byliv i forening

Kulturstrøget i Roskilde er et alternativ til strøggadens livlige handel. Her kan du opleve kunst og kultur men også fred og ro, hvis det er det, du trænger til. Kulturstrøget er en brik i den helhedsorienterede indsats for at udvikle Roskilde bymidte. Men det er også et eksempel på, hvor events sætter udvikling i gang, og hvordan anlægsinvesteringer og kulturelle begivenheder skal gå hånd i hånd

Kulturstrøget er en forbindelse – eller snarere et kvarter – nord for Algade og Skomagergade, Roskildes handelsstrøg. Langs Kulturstrøget ligger nogle af byens vigtigste kulturinstitutioner: Fra Roskilde Bibliotek i øst med over en halv million besøgende om året til Roskilde Domkirke i vest – et af Danmarks fire eksempler på verdenskulturarv. Undervejs kan du besøge Roskilde Kloster, Roskilde Museum, Roskilde Kunstforening, Museet for Samtidskunst eller Byens Hus – nutidens svar på et medborgerhus, hvor aktiviteterne sættes i gang af borgerne selv.

Strategisk er Kulturstrøget et greb, der støtter bymidten som et oplevelsessted. Selvom handelslivet har det godt i Roskilde, hvor butikkerne har fremgang i modsætning til mange andre byer på Sjælland, så har både kommunen og handelsstanden indset, at butikker alene ikke gør en by attraktiv. Hvis Roskilde vil tiltrække butikker og handlende, så skal der være oplevelser i byen. Kulturstrøgets tilbud om grønne oaser og kultur udvider bymidtens repertoire – det udvider i det hele taget bymidtens geografi: Hvor bymidten måske tidligere var synonymt med Algade og Skomagergade, så bliver den nu i stigende grad et kvarter, hvor der er andre muligheder end at gå frem og tilbage.

Opdag Kulturstrøget var optakten til alt det nye på strøget. Det var den dag, alle blev introduceret til Kulturstrøget som et sted i byen. I silende regnvejr blev byens borgere inviteret på nye oplevelser på steder, de måske ikke kom så meget i forvejen. Der var te-bord i bibliotekets have, nintendo i Rosenhaven, hunden Morten, strikkemafia og meget andet i Kulturstrøgets forskellige byrum og haver. Lysfesten hvert eneste år siden Opdag Kulturstrøget holder hele tiden gang i fortællingen om Kulturstrøget, så den ikke går takt i det langstrakte forløb, kommunen har sat i gang for at styrke opfattelsen af strøget som sted.

Anlægsprojekter skal skabe Kulturstrøget som sted. De færreste borgere opfatter Kulturstrøget som et samlet sted i bymidten. Men det skal en række anlægsprojekter ændre på. Det er besluttet politisk, at Kulturstrøget skal markeres fysisk. Derfor er der udarbejdet en helhedsplan for Kulturstrøget, der skal sikre, at strøget i etaper synliggøres fysisk. Et af de første steder på Kulturstrøget, der har fået et løft, er Sankt Olai Plads, som Dagbladet Roskilde skriver om her. Ud over at have fået en ny belægning og bænke er pladsen blev styrket ved, at Roskilde Museum har fået indgang fra denne side.

Samarbejde internt i forvaltningen og med eksterne aktører er nødvendigt for at gøre visioner for Kulturstrøget til virkelighed. Jeg har været en del af bymidtegruppen – en lille task force på tre nøglemedarbejdere, som står for det tværfaglige arbejde med bymidten. Ud over mig selv som planlægger består gruppen af en landskabsarkitekt og en eventkoordinator. Gruppens medlemmer har samarbejdet om såvel planlægning som anlægsprojekter og begivenheder – særligt lysfesten. Gruppen har løbende samarbejdet med eksterne aktører i bymidten såsom kulturinstitutionerne og handelsstanden.

Share: