Ingen indsigelser fra naboerne

Lokalplan 607 for Bodshøjgård i Jyllinge: Den nye ejer af en gammel gård ville indrette den til 8 rækkehuse. Det forudsatte en ny lokalplan for den bevaringsværdige gårdbebyggelse. Naboerne blev taget med på råd tidligt i processen

Bodshøjgård havde stået tom og forfalden et stykke tid, da den nye ejer henvendte sig til kommunen for at få lov til at bygge den om til 8 rækkehuse. Kommunen sagde ja til at udarbejde en ny lokalplan på den betingelse, at den eksisterende og bevaringsværdige tre-længede gård blev bygget om i stedet for en nedrivning.

Bodshøjgård ligger på kanten af parcelhusområdet Jyllinge Nordmark. Gården er med til at fortælle historien om den tid, hvor området stadig blev dyrket som landbrug. Derfor var det vigtigt for kommunen at bygningerne blev bevaret. Der er ikke mange rækkehuse i Jyllinge Nordmark, og mindre lejeboliger kunne være et godt supplement til parcelhusene, men forandringer i et eksisterende boligområde kan vække modstand. Kommunen arrangerede et møde med naboerne og grundejerforening tidlig i processen, før der var skrevet et ord i lokalplanen. Mødet resulterede i en række små tilpasninger af projektet – blandt andet afskærmning mod lyskegler fra parkeringspladserne ind til naboen. Den åbne dialog medførte, at ingen af naboerne sendte indsigelser, da lokalplanforslaget blev offentliggjort. Jeg stod for tilrettelæggelsen af borgerinddragelsen og fungerede som tovholder i dialogen mellem kommunen, bygherre og bygherre rådgiver. Bygherres rådgiver udarbejdede lokalplanforslaget – jeg kvalitetssikrede det. Jeg udarbejdede til tilhørende kommuneplantillæg 1.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 607 og kommuneplantillæg 1.

Share: