Genkendelighed eller lokalt udtryk?

Lokalplan 575 for dagligvarebutik på Søndre Ringvej: Genkendelighed er vigtig for enhver butikskæde. En arkitektur, der passer til stedet, er vigtig for kommunen. Sammen landede vi et kompromis

Aldi ville åbne en ny butik på 1.000 m2. Det forudsatte en dialog om lukning af den eksisterende butik, fordi loftet for etagemeter til butikker i området var brugt op. Butikken skulle lige ved bydelen Musicon i Roskilde, hvor ambitionerne for arkitekturen er høje.

Enhver butikskæde har sit karakteristiske udtryk, som skal sikre, at kunderne kan genkende butikkerne. Derfor er det selvfølgelig en udfordring at ændre udtrykket. Aldi, arkitekten og kommunen blev enige om en tilpasning af butiksarkitekturen, så den nærmer sig det udtryk, kommunen går efter på Musicon.

Lokalplanen blev udarbejdet af kommunen i samarbejde med Aldi og deres arkitekt. Jeg stod for den arkitektfaglige sparring med bygherre og arkitekt.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 575.

Share: