Etageboliger i stedet for kromlæderfabrik

Lokalplan 639 for boliger på Eriksvej i Roskilde: En gammel fabriksbygning var revet ned, og nu skulle en ny lokalplan åbne mulighed for knapt 50 etageboliger. Planen skulle sikre en god solorientering af bebyggelsen og arkitektonisk tilpasning til omgivelserne

Efter nedrivningen af fabriksbygningen stod der kun en administrationsbygning fra fabrikkens tid i området, og byrådet besluttede sig for at sælge ejendommen til en privat udvikler med planer om at bygge knapt 50 etageboliger.

Administrationsbygningens bevaringsværdi var begrænset, og den måtte rives ned. Til gengæld var det vigtigt at den nye bebyggelse blev tilpasset arkitektonisk til omgivelsernes karakteristiske teglstensbyggeri. Bebyggelsen skulle have en god nord/syd-vendt solorientering og attraktive opholdsarealer. Som prikken over i´et måtte lokalplanen sikre, at levevilkårene for et bevaringsværdigt træ ikke blev forringet.

Lokalplanen udlægger præcise, forskudte byggefelter til etageboligerne og fastsætter bestemmelser for en materialesammensætning af teglspån, cementplader og træ i varme grå nuancer, som harmonerer med den eksisterende bebyggelse i nærområdet. Planen udelukker beskæring af det bevaringsværdige træ og befæstede anlæg under kroneudhænget.

Lokalplanen er udarbejdet af Carlsens planer som konsulent for Roskilde Kommune og i tæt samarbejde med bygherre og bygherres arkitekt, der har tegnet artiklens illustration.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 639.

Share: