Nye rækkehuse men de åbne arealer ved Ringe Sø skulle bevares

Ejeren af Assensvej 29 i Ringe ønskede at bygge rækkehuse på grunden i stedet for den eksisterende lille gårdbygning med tilhørende hestefold. Det krævede tilpasning til det fine naturområde ved Ringe Sø, og samtidig skulle den nye bebyggelse være arkitektonisk sammenhængende.

Den eksisterende bebyggelse omkring Assensvej er meget forskellig, og derfor var der ikke et bestemt, lokalt udtryk at læne sig opad. Derfor var der ikke grundlag for at stille krav om et bestemt materiale- eller farvevalg. Men lokalplanen stiller krav om sammenhængende bebyggelse med ensartede taghældning og samme materialer og farver på facaderne.

Ejendommen ligger ud til åbne, rekreative arealer omkring Ringe Sø, og lokalplanen hindrer bebyggelse på den del, som ligger nærmest naturområderne. Desuden fastsættes bevaring af en gruppe høje træer og terrænets bevægelser i vidt omfang.

Lokalplanen er udarbejdet af Carlsens planer som konsulent for Faaborg-Midtfyn Kommune og i tæt samarbejde med forvaltningen og bygherre.

Se Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 2018-7.

Share: