Afvejning af interesser

Lokalplan 628 for nyt parcelhus på Rughaven i Roskilde: Ejeren af en ubebygget grund ville gerne bygge et parcelhus. Det krævede en ny lokalplan og dialog med naboerne, som var kede af at miste muligheden for at bygge etageboliger

Ejeren af en grund i Roskilde ville gerne bygge et parcelhus. Det stred mod den gældende byplanvedtægt, som udlagde grunden til parkeringsplads til et nyt etageboligbyggeri på naboejendommene.

Byplanvedtægten havde i 50 år givet mulighed for, at de eksisterende bygninger på naboejendommene blev revet ned og erstattet af etageboliger, uden at det var sket. Kommunen sagde derfor ja til at udarbejde en ny lokalplan, som skulle give mulighed for at bygge et parcelhus på den ledige grund. I situationer som denne kan der opstå uenighed mellem naboerne, fordi nogle gerne vil beholde de eksisterende muligheder, mens andre ønsker nye muligheder. Lokalplanen fastholder muligheden for at bygge etageboliger på naboejendommene – bare med parkering på egen grund. Jeg udarbejdede lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg 13.

Er det nødvendigt at lave en lokalplan for et enkelt parcelhus? Hvorfor aflyser kommunen ikke bare den gældende byplanvedtægt for de berørte ejendomme? Processen for lokalplan 628 viser, at det ofte er mere kompliceret end en aflysning. Her var der flere interesser på spil, som skulle afvejes.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 628 og kommuneplantillæg 13.

Share: