Støj, parkering og trafik tilstrækkeligt belyst i miljøscreeningen

Faaborg-Midtfyn Kommunes nye plangrundlag åbner mulighed for en anden anvendelse af Bryggergården i Faaborg. Der er ikke obligatorisk pligt til miljøvurdering, afgør Planklagenævnet, og miljøscreeningen belyser støj, trafik og parkering i fornødent omfang.

Anden anvendelse af Bryggergården i Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejder et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan, som åbner mulighed for, at den bevaringsværdige Bryggergård i Faaborg omdannes til bl.a. kontorer, mødefaciliteter, café, selskabslokaler og udstillinger. Planområdet omfatter ca. 1.200 m2.

Kommunen mener, at det er nok at miljøscreene det nye plangrundlag. Det klager en nabo til Planklagenævnet over. Men nævnet opretholder kommunens afgørelse: Der er ikke obligatorisk pligt til miljøvurdering. Miljøscreeningen belyser de miljømæssige konsekvenser i tilstrækkeligt omfang. Der er ikke risiko for væsentlig miljømæssig indvirkning.

Intet obligatorisk krav om miljøvurdering

Det nye plangrundlag vil ikke påvirke et Natura 2000-område væsentligt, mener Planklagenævnet. Det er ikke omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Altså er der ikke obligatorisk krav om miljøvurdering. Det kan måske virke underligt, at plangrundlaget ikke er omfattet af punkt 10b, anlægsarbejder i byzone, i bilag 2. Det var min første indskydelse.

Det virker som om, alle anlægsarbejder i byzone er omfattet af krav om miljøvurdering som udgangspunkt – også selvom overskriften på punkterne 10 er “infrastrukturprojekter”. Når lokalplanen for Bryggergården ikke er omfattet af 10b, så skyldes det formentlig, at lokalplanen åbner mulighed for en anden anvendelse af bebyggelsen. Ikke mere byggeri.

Støj skal ikke miljøvurderes

Bryggergården blev tidligere brugt til offentlig administration. Kommunen medgiver, at de nye anvendelser kan medføre mere støj i fremtiden, men støjpåvirkningen vil ikke være væsentlig. I en bymidte må man forvente støj fra omgivelserne, og støjgrænseværdierne overholdes.

Støj kan være et parameter, som skal belyses i en miljøscreening, skriver Planklagenævnet. Miljøvurderingsloven forudsætter ikke, at grænseværdier overholdes. Men er der en risiko for en overskridelse, så skal det nye plangrundlag sandsynligvis miljøvurderes. I dette tilfælde er støjen tilstrækkeligt belyst i screeningen. Der er ikke behov for en miljøvurdering.

Parkering og trafik er belyst i fornødent omfang

Der kommer til at mangle parkeringspladser ved Bryggergården, mener naboen for der findes ingen. Mangel på parkeringspladser kan medføre mere trafik. Trafikale konsekvenser af et nyt plangrundlag kan være et parameter, som skal med i en miljøscreening, fastslår Planklagenævnet.

De nødvendige parkeringspladser skal findes andre steder – f.eks. ved at indbetale til kommunens parkeringsfond, står der i miljøscreeningen. De nye anvendelser kan ændre trafik- og parkeringsforhold i nærområdet, men det medfører ikke en væsentlig påvirkning af nærområdet. Spørgsmål om trafik og parkering er belyst i fornødent omfang i screeningen, afgør nævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Bryggergården.

Jeg har i skrivende stund ikke kunnet finde kommuneplantillægget eller lokalplanen på plandata.dk. Men her er link til forslag til tillæg 33 til kommuneplanen og lokalplan 2023-6 på Faaborg-Kommunes hjemmeside.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar