Brunlige, grålige og hvide mursten er ikke gule

Et lokalplankrav om gule mursten på facaderne er præcist nok til at blive håndhævet. Brunlige, grålige og hvide mursten kræver dispensation. Det fastslår Planklagenævnet i afgørelsen om et enfamiliehus i Herlufmagle. Det er godt nyt for os byplanlæggere, synes jeg. Afgørelsen fastslår efter min opfattelse, at vi kan bruge generelle farvebetegnelser. Der mangler ofte en planlægningsmæssig begrundelse for meget specifikke bestemmelser om farver i en lokalplan.

Er Strøjer B544 Corona gul eller brunlig, grålig og hvid?

Næstved Kommune giver byggetilladelse til et enfamiliehus i Herlufmagle. Huset skal opføres med facader i blank mur, og kommunen vurderer, at murstenene overholder § 7.1 i lokalplan LZ.13. Her fremgår det, at “beboelsesbygninger skal opføres i facader i gult murværk…”.

I byggetilladelsen fremgår det, at facaderne opføres i mursten af typen Strøjer B544 Corona, som du kan se på strojertegl.dk. Kommunen vurderer, at denne mursten er gylden/gul. Men en genbo klager til Planklagenævnet over farven på husets murstensfacader, og nævnet ophæver kommunens afgørelse.

Farvebetegnelsen “gul” kan håndhæves

Murstenene er ikke gule, vurderer Planklagenævnet. Murværket fremstår i brunlige, grålige og hvide nuancer. Nævnet henviser både til et fotografi af murværket og produktbeskrivelser på Strøjer Tegls hjemmeside. Murstenstypen forudsætter dispensation fra § 7.1, afgør nævnet.

Planklagenævnet slår ned på upræcise lokalplanbestemmelser, som forudsætter et skøn. Ofte afgør nævnet, at den slags bestemmelser ikke kan håndhæves. Men det gælder ikke i sagen om murstenene i Herlufmagle: Når nævnet afgør, at der er behov for dispensation, så må vi konkludere, at farvebetegnelsen “gul” er præcis nok til at blive håndhævet.

Hvad skal Næstved Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Nogle gange møder man som byplanlægger et ønske at være præcis, når det kommer til farver: Kan du ikke fastsætte nogle RAL-farver eller NCS-farvekoder i bestemmelserne? Præcise bestemmelser er nemmere at administrere og forstå som borger en et lokalplankrav om, at teglstenene skal være f.eks. gule. For hvornår er farven gul?

Hvis du er i gang med en bevarende lokalplan for et område med stor homogenitet, så giver det måske god mening med farvekoder. Men hvor er den planlægningsmæssige begrundelse for specifikke farvebestemmelser i en lokalplan for at nyt byområde eksempelvis? Her er vi som byplanlæggere ofte – efter min mening – nødt til at give nogle videre rammer.

Det er forståeligt, at byggesagsbehandlerne efterlyser så præcise bestemmelser, som muligt. Men jeg er glad for Planklagenævnets afgørelse, selvom afgørelsen viser at generelle farvebetegnelser kan være svære at administrere. Den fastslår, at et krav om gule mursten er præcist nok til at blive håndhævet, og det er vigtigt.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om enfamiliehuset i Herlufmagle.

Næstved Kommunes lokalplan LZ.13.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar