Fritidsbeboelse tilladt eller ej i Ærøskøbings bymidte?

Anvendelse, Berettiget forventning, Bolig, Delområde, Dispensation, Feriebolig, Formålsparagraf, Kommuneplanens rammer, Lighedsgrundsætningen, Lokalplanprincip, Passivitet, Redegørelse
/By
Tre ud af fire ejere af ejendomme i Ærøskøbings bymidte får ikke medhold i Planklagenævnet. Ejendommene må ikke bruges til fritidsboliger, fordi anvendelsen strider mod lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Nævnets afgørelser...

Nej til matsort cementtag på bevaringsværdige bygninger. Planklagenævnet stadfæster kommunens afgørelse

Afgørelse, Bevaring, Dispensation, Håndhævelse, Proportionalitetsprincippet, Tag, Værdispild
/By
Gribskov Kommune vil ikke give en lovliggørende dispensation til et matsort cementtag på bevaringsværdige bygninger. Planklagenævnet stadsfæster kommunens afgørelse, selvom det formentlig koster ejeren millioner. Retshåndhævelsen og risikoen for...