En kommune skal oplyse om muligheden for at søge dispensation

Officialprincippet fastsætter, at en kommunen skal fremskaffe de nødvendige oplysninger inden afgørelsen i en sag – eventuelt med private parters hjælp. I sagen om ændret arealanvendelse af en ejendom betyder det, at kommunen skulle have oplyst grundejeren om muligheden for at søge dispensation før sit afslag.

Nej´et i strid med officialprincippet

Rudersdal Kommune siger nej: Kommunen vil ikke tillade, at en ejendom i Birkerød ændrer anvendelse fra erhverv til bolig. Ansøgningsmaterialet viser, at lokalplanens parkeringsnorm for boliger ikke kan overholdes.

Ejeren af ejendommen klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver afslaget. Kommunen “har handlet i strid med officialprincippet ved ikke at fremskaffe de nødvendige oplysninger” forud for sin afgørelse.

Oplys om muligheden for dispensation

Grundejeren har ikke søgt om en dispensation, mener kommunen. Desuden mangler ansøgningsmaterialet en begrundelse for, hvorfor der skal dispenseres. Men her svigter kommunen sin pligt til at fremskaffe de nødvendige oplysninger med den private parts hjælp, vurderer Planklagenævnet.

Kommunen skulle have oplyst grundejeren om, at han kan søge om begrundet dispensation. Hvis grundejeren havde begrundet sin ansøgning om dispensation, så var kommunen måske kommet frem til en anden konklusion. Nævnet ophæver kommunens afslag.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om parkeringspladserne i Birkerød.

Rudersdal Kommunes lokalplan 92.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar