Lempede støjgrænseværdier må kun bruges, når eksisterende byområder omdannes

Har du haft svært ved at få det fulde overblik over, hvornår man må tage udgangspunkt i de lempede grænseværdier for trafikstøj i en lokalplan? Det har jeg. Men efter Planklagenævnets afgørelse om planlægningen for et område i Vallensbæk, så tror jeg, at jeg har overblikket. Læs med her.

Hoved og hale i støjreglerne

Hvornår må en kommune tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier for trafikstøj i en lokalplan for boliger? Det har ikke været nemt at få det fulde overblik. Heller ikke selvom Planklagenævnet udgav en orientering om spørgsmålet i 2021.

Men nu har nævnet truffet en afgørelse i sagen om en lokalplan for blandede byfunktioner i Vallensbæk Kommune, som (vistnok) gør det klarere, hvornår en lokalplan må tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier.

Almindelige eller lempede grænseværdier?

I 2019 vedtog Vallensbæk Kommune en ny lokalplan for et område ved Køge Bugt-motorvejen. Lokalplan 102 skal åbne mulighed for, at området omdannes fra et erhvervsområde til et område med boliger.

Planområdet er belastet af støj fra motorvejen, som overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier. Spørgsmålet er, om det er de almindelige eller de lempede støjgrænseværdier, lokalplan skal sikre overholdt?

Almindelige støjgrænseværdier skal bruges

Lokalplanen tager udgangspunkt i, at det er de lempede støjgrænseværdier, der skal overholdes. Men en gruppe beboere klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver lokalplanen: Kommunen burde have taget udgangspunkt i de almindelige grænseværdier.

De lempede støjgrænseværdier må kun bruges, når der er tale om planlægning for boliger i et eksisterende boligområde eller for et område med blandede byfunktioner – ikke når der planlægges for boliger i et erhvervsområde. Det er ikke nok, at der planlægges for et område, som allerede er lokalplanlagt til bl.a. boliger.

Blandede byfunktioner i stedet for boliger

I 2022 vedtager Vallensbæk Kommune en ny lokalplan 112 for det samme område. Denne gang udlægges området til blandede byfunktioner og ikke kun til boliger. Samtidig vedtages et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen af rammeområdet fra boliger til blandede byfunktioner.

Også denne gang tager lokalplanen udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier, og igen klager en gruppe beboere til Planklagenævnet. De mener, at støjgrænseværdierne for boliger gælder, uanset om området udlægges til blandede byfunktioner.

Kun eksisterende byområder

Planklagenævnet fastslår, at de lempede støjgrænseværdier kun må bruges, når der planlægges for et eksisterende byområde. Derfor er det afgørende, om lokalplanområdet i Vallensbæk kan karakteriseres som et eksisterende byområde.

Området er udnyttet til erhvervsområde. Det er omkranset af områder med boliger, erhverv og idrætsanlæg. Desuden ligger det – allerede før lokalplanens vedtagelse – i byzone. Der er tale om et eksisterende byområde, vurderer nævnet.

Boligområde eller blandede byfunktioner?

Det er også en forudsætning for at bruge de lempede støjgrænseværdier, at der planlægges for et eksisterende boligområde. Eller for et eksisterende byområde, som er udlagt til blandede byfunktioner.

Et eksisterende boligområde er der ikke tale om i Vallensbæk. Spørgsmålet er derfor, om området er udlagt til blandede byfunktioner.

Er området udlagt til blandede byfunktioner?

Der er to forudsætninger for, at et område er udlagt til blandede byfunktioner, konstaterer Planklagenævnet:

  1. Området skal være udlagt til blandede byfunktioner i kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser (planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2 og § 11b, stk. 1, nr. 2).
  2. Området skal udlægges til blandede byfunktioner i lokalplanen.

Begge dele er tilfældet i Vallensbæk Kommunes planlægning. Altså er der tale om et område, som er udlagt til blandede byfunktioner.

Hvad skal Vallensbæk Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnet ophæver Vallensbæk Kommunes tillæg til kommuneplanen og lokalplanen. Det skyldes en væsentlig, retlig mangel i miljøvurderingen: Trafikkens omfang er ikke tilstrækkeligt belyst.

Om kommunen i sidste ende kan vedtage og realisere sin planlægning – det ved vi altså ikke endnu. Men det er ikke trafikstøjen, der er årsagen til, at miljøvurderingen ophæves. Og Planklagenævnet vurderer, at grundlaget for at udnytte de lempede støjgrænseværdier er på plads.

Jeg tænker derfor, at vi planlæggere kan konkludere, at følgende forudsætninger gælder for at tage udgangspunkt i de lempede grænseværdier:

  • Der skal ALTID være tale om planlægning for et faktisk, eksisterende byområde. Det er ikke nok, at der er tale om et planlagt byområde.
  • Der må kun planlægges for et rent boligområde, hvis der er tale om et eksisterende boligområde.
  • Der må planlægges for blandede byfunktioner – herunder boliger – hvis området udlægges til blandede byfunktioner i både kommuneplan og lokalplan.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om lokalplan 112.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om lokalplan 102.

Planklagenævnet har i en efterfølgende afgørelse afvist at genoptage spørgsmålet om kommunens miljøvurdering. Det er ikke tilstrækkelig begrundelse for at genoptage en sag, at kommunen er uenig i nævnet afgørelse. Læs afgørelsen.

Vallensbæk Kommunes lokalplan 112 og lokalplan 102.

Planklagenævnet Orienterer nr. 18 om lokalplanlægning for støjbelastede arealer.

I en afgørelsen om planlægning for et område med blandede byfunktioner i København tager Planklagenævnet stilling til, om der er tale om et eksisterende byområde, og om området faktisk udlægges til blandede byfunktioner. Den afgørelse kan du læse om i artiklen “Lempede lokalplankrav til trafikstøj må kun bruges når der planlægges for boliger i eksisterende byområder“.

I afgørelsen om planlægning for et nyt boligområde i Aarslev tager Planklagenævnet stilling til, om der må planlægges for omdannelsen af et erhvervsområde til boligområde. Den afgørelse kan du læse om i artiklen “Lempede støjgrænseværdier forudsætter eksisterende boligområde eller område med blandede byfunktioner“. Afgørelsen drejer sig om virksomhedsstøj. Men jeg formoder, at Planklagenævnet ville være kommet frem til samme konklusion, hvis der var tale om trafikstøj.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar