Skal kommunen dispensere til helårsbeboelse, selvom området er udlagt til ferieboliger?

Nordfyns Kommune giver tilladelse til helårsbeboelse i et område, som er udpeget til ferieboligformål. Det er en anvendelse så langt fra det umiddelbart tilladte, at der ikke kan dispenseres. Skal helårsbeboelsen lovliggøres, så kræver det en ny lokalplan.

Tilladelse til helårsbeboelse i ferieboliger

Nordfyns Kommune giver tilladelse til, at ferieboliger ved Barfods Dam må bruges til helårsbeboelse. En beboer i området klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse.

Lokalplanen fastsætter, at området kun må anvendes til ferieboligformål. Er det så ikke logik for burhøns, at der ikke kan gives tilladelse til helårsbeboelse? Det kræver dispensation, og der kan som udgangspunkt ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelsen i en lokalplan.

Må kommunen ikke sige nej til helårsbeboelse?

Så enkelt er det ikke: Kommunens afgørelse bygger på en email fra By- og Landskabsstyrelsen fra 2008. I emailen fremgår det, at kommunen ikke må forbyde helårsbeboelse i lokalplanen for et område, der udlægges til boliger uden bopælspligt i byzone.

Kommunen mener derfor, at kommunen ikke kan modsætte sig helårsbeboelse i ferieboligerne – heller ikke selvom anvendelsen er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse.

Helårsbeboelsen forudsætter ny lokalplan

Planlovens § 15, stk. 2, nr. 8, giver hjemmel til at fastsætte anvendelsen af et område. Lokalplanen for Barfods Dam må altså gerne fastlægge, at området kun må anvendes til ferieboliger, fastslår Planklagenævnet – også selvom området ligger i byzone.

Derfor kræver det dispensation, hvis området skal anvendelse til helårsbeboelse. Det er ikke en anvendelse, der ligger meget tæt på det umiddelbart tilladte. Derfor kan der ikke dispenseres. Kommunen skal beslutte, om helårsboliger skal lovliggøres retligt med en ny lokalplan.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse i sagen om helårsbeboelse i Barfods Dam.

Se Nordfyn Kommunes lokalplan 2007-1.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar