Skal grundstørrelsen tillægges en andel af fællesarealet? Det er vigtigt at vide for byggesagsbehandlere i forbindelse med en udstykningssag

Grundstørrelsen skal kun tillægges en andel af bebyggelsens fællesareal, hvis det fremgår af plangrundlaget. Det fastslår Planklagenævnet i sagen om en udstykning i Løkken.

Nej til udstykning i strid med byplanvedtægt

Jammerbugt siger nej til at dispensere til en udstykning i Løkken, som vil dele en ejendom op i to grunde med en størrelse på henholdsvis 2.500 og 1.728 m2. Byplanvedtægten udelukker bebyggelse på grunde, som er mindre end 2.500 m2. Vi må derfor gå ud fra, at ansøgningen omfatter bebyggelse på begge grunde.

Grundejeren klager til Planklagenævnet. Kommunen burde tillægge de to grunde en forholdsmæssig andel af det fællesareal, som grænser op til grundejerens ejendom.

Andel af fællesareal skal ikke tillægges grundstørrelserne

Det fremgår ikke af byplanvedtægten, hvordan grundstørrelser skal beregnes, konstaterer Planklagenævnet. Derfor må udgangspunktet være, at grundstørrelsen er det matrikulære areal uden tillæg af grundenes andel af fællesarealet.

Derfor forudsætter udstykningen dispensation. Om kommunen vil dispensere er en skønsmæssig vurdering. Planklagenævnet kan ikke tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt ikke at medregne en andel af fællesarealet i grundstørrelserne.

Hvad skal Jammerbugt Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Jammerbugt Kommune havde ret i sin afgørelse: Andel af fællesarealet skal ikke regnes med i grundstørrelsen, fordi det ikke fremgår i byplanvedtægten. Men gælder det i alle udstykningssager – uanset hvornår byplanvedtægten eller lokalplanen er udarbejdet?

Planklagenævnet henviser ikke til beregningsreglerne i et bygningsreglement. Hverken det bygningsreglement, som gjaldt, da byplanvedtægten blev vedtaget. Eller det bygningsreglement, som gælder i dag. Derfor formoder jeg, at andelen af fællesarealet ikke skal regnes med, medmindre det fremgår af byplanvedtægten eller lokalplanen. Tager jeg fejl?

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse om udstykningen i Løkken.

Se Jammerbugt Kommunes byplanvedtægt 1.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar