Byggetilladelse må annulleres, selvom der er tale om begunstigende forvaltningsakt

Københavns Kommune trækker delvist sin byggetilladelse tilbage, fordi den er givet i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Det skal kommunen gøre, afgør Planklagenævnet. Også selvom der er tale om en begunstigende forvaltningsakt og et potentielt erstatningsansvar.

Byggetilladelse ændres delvist

Den 11. marts 2022 giver Københavns Kommune en byggetilladelse: Der må indrettes en malerbutik i et lejemål på Nørrebro. Men i april bliver kommunen opmærksom på, at en butik vil stride mod lokalplanens anvendelsesbestemmelse – tilladelsen ændres delvist, så der må etableres en engrosvirksomhed.

Ejendommens ejer klager til Planklagenævnet. En butik er umiddelbart tilladte i henhold til lokalplanen, mener ejeren. Og så kan kommunen ikke trække sin byggetilladelse tilbage, for bygningsarbejderne er afsluttet.

Er malerbutikken umiddelbart tilladt?

Lokalplanen tillader administration og liberale erhverv. En malerbutik er ikke administration, men er den så liberalt erhverv? Nej, konkluderer Planklagenævnet, for liberalt erhverv er selvstændige, ofte rådgivende virksomheder, som sælger tjenesteydelser og ikke varer.

Men er en malerbutik så en virksomhed, “der efter magistratens skøn ikke i mere end ubetydelig grad kan medføre luftforurening, støjforurening eller andre ulemper, og som efter magistratens skøn naturligt hører hjemme i området”? Det åbner lokalplanen nemlig også mulighed for.

Ulden dispensationsbestemmelse uden betydning

Den kringlede formulering i anvendelsesbestemmelsen har karakter af en dispensationsbestemmelse. En dispensationsbestemmelse betyder som udgangspunkt, at der kan dispenseres – også fra en anvendelsesbestemmelse.

Men kravet til en dispensationsbestemmelse i anvendelsesbestemmelsen er restriktivt, fastslår Planklagenævnet. Det skal være klart og præcist, hvilke typer anvendelser der kan dispenseres til. Det er mildt sagt svært at vide ud fra dispensationsbestemmelsen. Derfor er den “retligt uvirksom”, afgør nævnet.

Må en kommune trække en afgørelse tilbage?

Før en kommune må trække en afgørelse tilbage – i dette tilfælde en byggetilladelse – så skal “konsekvenserne for parten” vurderes. Hvor indgribende vil det være for malerbutikken og ejendommens ejer, at byggetilladelsen annulleres delvist? Er der “foretaget dispositioner i tillid til afgørelsen”? Det er der i denne sag. Byggearbejderne er gennemført.

Men som udgangspunkt har kommune pligt til at trække sin afgørelse tilbage, hvis der er tale om en væsentlig, retlig mangel. Det gælder f.eks., hvis kommunens afgørelse mangler hjemmel.

Begunstigende forvaltningsakt og erstatning?

Når lokalplanens anvendelsesbestemmelse udelukker etableringen af en malerbutik, så er der tale om en væsentlig, retlig mangel. Kommunen skal trække byggetilladelsen tilbage, afgør Planklagenævnet.

Det gælder, selvom byggetilladelsen er en begunstigende forvaltningsakt. I dette tilfælde må den delvise annullering af byggetilladelse ske efter forvaltningsrettens regler. Om kommunen har et erstatningsansvar – det forholder Planklagenævnet sig ikke til.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om malerbutikken på Nørrebro.

Københavns Kommunes lokalplan 76.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar