Utilstrækkelig begrundelse for nej til dispensation

Når en kommune siger nej til at dispensere, så skal afslaget begrundes konkret og ikke med henvisning til en generel praksis i kommunen. Det viser en afgørelse i Planklagenævnet om Kerteminde Kommunes nej til en lovliggørende dispensation til en udestue.

Nej til udestue

Kerteminde Kommune siger nej: Udestuen til et nyt sommerhus betyder, at bebyggelsesprocenten overskrides med 3 %. Der skal ikke gives en lovliggørende dispensation.

Kommunen begrunder sit afslag med, at lokalplanen administreres restriktivt. Der mangler en særlige begrundelse for, hvorfor kommunen skulle dispensere.

Utilstrækkelig begrundelse

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afslag. Der er ikke tvivl om, at bebyggelsesprocenten overskrides. Enten skal udestuen lovliggøres retligt eller fysisk.

Problemet er, at kommunen ikke har begrundet sit afslag tilstrækkeligt. Et nej skal bygge en konkret, saglig vurdering – ikke noget der minder om skøn under regel.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udestuen i Kerteminde.

Planklagenævnet henviser i sin afgørelse til § 24 i forvaltningsloven. Det er her, kravene til begrundelse fremgår. Se forvaltningsloven på retsinformation.dk.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar