Der må stilles betingelser for en dispensation

En kommune må gerne stille betingelser for en dispensation. Bare betingelserne er begrundet med hensyn, der kan varetages efter planloven. Hvis de hænger indholdsmæssigt sammen med det, der dispenseres til. Hvis de er præcist formulerede. Og hvis de er i proportion med det, der dispenseres til.

Hæk betingelse for dispensation

Herning Kommune dispenserer: Der må opføres en støttemur nærmere skel end 1 meter på en ejendom ved Holing Sø. Men det er en betingelse, at der plantes en hæk mellem støttemuren og skellet. Grundejeren klager til Planklagenævnet.

Lokalplanen stiller ikke krav om, at der etableres hæk, påpeger grundejeren. Der er kun krav om, at hegn skal være levende, hvis der etableres hegn. Grundejeren vil så græs mellem støttemuren og skellet, og bøgehæk oven på støttemuren. Det må være nok.

Tilstrækkelig begrundelse for hæk

§ 11.1 i lokalplanen for området ved Holing Sø stiller krav om, at hegn skal være levende. Intentionen er, at en ejendom skal fremstå grøn mod naboer og veje, påpeger Herning Kommune. Kravet om en hæk mellem støttemuren og skellet skal sikre det udtryk, som er tiltænkt i lokalplanen.

Det er en tilstrækkelig og planlægningsmæssigt saglig relevant begrundelse, mener Planklagenævnet. Nævnet fastholder kommunens betingelse om etablering af hæk som forudsætning for en dispensation.

Hvad skal Herning Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

I afgørelsen ridser Planklagenævnet de grundlæggende krav op for at stille betingelser for en dispensation: Betingelserne skal være begrundet i hensyn, der kan varetages efter planloven. De skal indholdsmæssigt hænge sammen med det, der dispenseres til. De skal være præcist formulerede. Og de skal være i proportion med det, der dispenseres til.

Planklagenævnets afgørelse om hækken ved Holing Sø er interessant af to grunde, synes jeg. Den viser, at der er vide rammer for, at kommunen kan stille betingelser.

  1. Kommunens skøn ikke til diskussion: Er det ikke nok at så græs og plante hæk oven på støttemuren for at sikre et grønt udtryk? Det kan man måske godt følge grundejeren i. Men her er der tale om et skøn, og kommunens skøn kan Planklagenævnet ikke tage stilling til.
  2. Handlepligt, når der dispenseres: Lokalplanen for området ved Holing Sø forpligter ikke til at hegne. Uden behov for en dispensation behøvede grundejeren ikke at plante en hæk. Alligevel kan kommunen stille krav om etablering af hæk som betingelse for en dispensation.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse om hækken ved Holing Sø.

Herning Kommunes lokalplan 15.R4.2.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar