Hvorfra skal bygningshøjden måles?

Gentofte Kommunes lokalplan fastsætter en maksimal bygningshøjde over naturligt terræn. Men det udelukker ikke, at kommunen fastlægger et niveauplan, hvorfra bygningshøjden skal måles. Det fastslår Planklagenævnet i sagen om byggetilladelse til et enfamiliehus.

Hvorfra skal højden måles – naturligt terræn eller niveauplan?

§ 6.3 i Gentofte Kommunes lokalplan 256 fastsætter, at “den maksimale bygningshøjde (ikke) må overstige 9 meter over naturligt terræn”. Kommunen giver dispensation til et enfamiliehus med en højde på 12 meter. Samtidig fastsætter kommunen et niveauplan, hvorfra bygningshøjden for hele huset skal måles.

To naboer klager til Planklagenævnet. De mener, at bygningshøjden skal måles fra naturligt terræn og ikke fra et niveauplan, som er fastsat af kommunen. Men nævnet giver ikke medhold: Det var BR 98, som gjaldt, da lokalplanen blev vedtaget. Her fremgår det, at bygningshøjden skal måles fra et eller flere niveauplaner, fastsat af kommunen, hvis terrænet skråner.

Hvad skal Gentofte Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Gentofte Kommune får medhold af Planklagenævnet og behøver sådan set ikke at ændre sin praksis. Men jeg synes, at nævnets afgørelse er en god anledning til at genoverveje, hvordan vi fastsætter maksimale bygningshøjder i lokalplanerne. For mig er Planklagenævnets afgørelse en klar grund til at undlade at skrive noget om, hvorfra bygningshøjderne skal måles. Det skal vi overlade til bygningsreglementet og byggesagsbehandlerne.

Hvis du er byggesagsbehandler, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad du tænker. Jeg har mødt byggesagsbehandlere, som foretrækker, at lokalplanen blander sig uden om. Jeg har også mødt byggesagsbehandlere, som gerne vil have fastsat, hvorfra bygningshøjder skal måles. Hvad foretrækker du?

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om niveauplan.

Gentofte Kommunes lokalplan 256.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar