Et dobbelthus er ikke tæt nok på én bolig til at dispensere

Der kan kun dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse, hvis der er tale om en anden anvendelse, som ligger meget tæt på det umiddelbart tilladte. Et dobbelthus er ikke en anvendelse tæt nok på én bolig, til at der kan dispenseres. Dét fastslår Planklagenævnet i en afgørelse om et dobbelthus i Asserbo.

Et dobbelthus er ikke en anvendelse tæt på én bolig

Lokalplanens anvendelsesbestemmelse fastsætter, at der kun må opføres og indrettes én bolig på hver ejendom. Halsnæs Kommune dispenserer til et dobbelthus, men en nabo klager til Planklagenævnet, og nævnet giver naboen medhold.

Et dobbelthus er i strid med anvendelsesbestemmelsen. Der er ikke tale om en anvendelse, som ligger meget tæt på den umiddelbart tilladte anvendelse – én bolig per ejendom. Anvendelsesbestemmelsen kan der ikke dispenseres fra. Vil kommunen åbne mulighed for et dobbelthus, skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om dobbelthuset i Asserbo.

Halsnæs Kommunes lokalplan 01.13.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar