En overkørsel er en overkørsel…

Et belagt areal med en bredde på 17 meter er stadig en overkørsel, selvom kantstenen kun er sænket ved carporten. Det afgør Planklagenævnet i sagen om en belægning i Odder Kommune.

Nej til overkørsel på 17 meter

En grundejer har etableret en belægning med en bredde på 17 meter ud mod en vej. Odder Kommune opfatter belægningen som en overkørsel. Lokalplanen fastsætter, at overkørsler højst må være 6 meter brede. Derfor forudsætter overkørslen en dispensation.

Kommunen siger nej til at dispensere. Det er hensigten med lokalplanen, at overkørslerne til områdets ejendomme skal adskilles med græsrabat. Grundejeren klager til Planklagenævnet.

Kantsten ikke afgørende

Kantstenen mod vejen er kun sænket ved grundejerens carport. Den er 6 meter bred. Derfor strider belægningen ikke mod lokalplanens forbud mod overkørsler med en bredde på mere end 6 meter, mener grundejeren.

Men Planklagenævnet giver kommunen medhold. Det er ikke afgørende, om kantstenen er sænket. Det er afgørende, at belægningen kan fungere som overkørsel i hele bredden. At kommunen siger nej til at dispensere – det er et skøn, som nævnet ikke kan efterprøve.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om overkørslen i Odder.

Odder Kommunes lokalplan 1113.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar