Kan man klage over kommunens nej til at dispensere, når man får et påbud om fysisk lovliggørelse?

Når en kommune har sagt nej til en lovliggørende dispensation, så er næste skridt at give et påbud om fysisk lovliggørelse. En grundejer kan klage over påbuddet, men klagen skal handle om, hvorvidt reglerne for påbud er overholdt – ikke om, hvorvidt kommunen burde dispensere.

Nej til dispensation

Dragør Kommune giver en grundejer et påbud: Saddeltaget skal lovliggøres, fordi det er udført i strid med lokalplanen. Kommunen har tidligere givet et afslag på dispensation.

Dette afslag klagede grundejeren over til Planklagenævnet, men nævnet fastholdt kommunens afgørelse. Nu klager hun til Planklagenævnet over påbuddet.

Ikke klage over påbud

Taget er udført i de materialer, som lokalplanen stiller krav om, mener grundejeren. Kommunens afslag bygger på forkerte forudsætninger. Dét er en klage over den bagvedliggende afgørelse, konstaterer nævnet – altså kommunens afslag på at dispensere.

Dette afslag har Planklagenævnet allerede taget stilling til. Grundejeren klager ikke over forhold, som vedrører påbuddet – f.eks. om påbuddet er varslet. Derfor kan nævnet ikke behandle klager. Påbuddet fastholdes.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om påbuddet.

Dragør Kommunes lokalplan 25.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar