Hvordan skal en dispensationsbestemmelse forstås?

En dispensationsbestemmelse betyder, at der kan dispenseres, uanset formålsparagraffens bestemmelser. Men den indebærer også begræsninger for, hvad der kan dispenseres til. Det mener i hvert fald Planklagenævnets flertal i en afgørelse om bygningshøjder i Hedensted Kommune.

Må der dispenseres til bygning på 25 meter?

Hedensted Kommune dispenserer fra lokalplanens § 7, stk. 2. Bestemmelsen fastsætter, at bygningshøjden ikke må overstige 15 meter. Dog kan en højde på mere end 15 meter på enkelte bygningsdele “tillades efter ansøgning”Lokalplanen nævner i parantes skorstene, siloer, køletårne m.m. som eksempler på enkelte bygningsdele.

Dispensationen åbner mulighed for en ny bygning på op til knapt 25 meter, og en nabo klager til Planklagenævnet. Nævnet er delt i sin afgørelse, men flertallet afgør, at der ikke kan dispenseres. En ny bygning på 25 meter kræver en ny lokalplan, må vi forstå.

En dispensationsbestemmelse begrænser

Andet led i lokalplanens § 7, stk. 2, er en dispensationsbestemmelse. Altså en bestemmelse, som åbner mulighed for at fravige lokalplanens krav – i dette tilfælde forbuddet mod bebyggelse med en højde på mere end 15 meter. En højde på mere end 15 meter kan “tillades efter ansøgning” – altså hvis kommunen vil dispensere.

Det er Planklagenævnets normale opfattelse – det er i hvert fald min oplevelse – at dispensationsbestemmelser medfører to ting:

  1. Dispensationsbestemmelsen begrænser dispensationsmuligheden. Der kan ikke dispenseres i større omfang end fastsat i bestemmelsen. Den opfattelse har nævnets flertal i afgørelsen.
  2. Når der er fastsat en dispensationsbestemmelse, så er det implicit, at en dispensation ikke strider mod lokalplanens principper. Der kan dispenseres. Den opfattelse fremfører nævnets mindretal, og flertallet er formentlig enigt.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om bygningshøjderne i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes lokalplan 180.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar