Nej til at håndhæve en servitut kan der ikke klages over

Egedal Kommune siger nej til at håndhæve en privatretlig servitut om bebyggelsens ydre fremtræden. Det må en kommune gerne. Og det er ikke en afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Egedal Kommune beslutter, at en privatretlig servitutbestemmelse om bebyggelsens ydre fremtræden ikke skal håndhæves. Det klager grundejerforeningen over til Planklagenævnet, men nævnet afviser at behandle klagen. Kommunen har ikke truffet en afgørelse efter planloven.

En kommune kan vælge at håndhæve privatretlige servitutter om forhold, der kan reguleres med en lokalplan. Det fremgår i planlovens § 43. I denne sag regulerer servitutten et forhold – bebyggelsens ydre fremtræden – som ligger inden for lokalplankataloget. Egedal Kommune kunne altså godt vælge at håndhæve servitutten. Men det fravælger kommunen altså.

Når en kommune beslutter sig for ikke at håndhæve en privatretlig servitut, så er det ikke en afgørelse efter planloven. Uanset om kommunen ikke vil håndhæve servitutten, eller kommunen vurderer, at servitutten bliver overholdt. Er der ingen afgørelse efter planloven, så kan Planklagenævnet ikke behandle en klage.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse i sagen om § 43-forbuddet.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar