Miljørapporten skulle have været offentliggjort igen

Hjørring Kommune udarbejder en miljørapport til sit tillæg til kommuneplanen. Efter aftale med Miljøstyrelsen tilføjer kommunen et tillæg til rapporten, og så vedtages kommuneplantillægget endeligt. Men Planklagenævnet ophæver vedtagelsen. Tillægget til miljørapporten indeholder nye oplysning, som burde have været i offentlig høring.

Mangler i miljørapporten

Hjørring Kommune udarbejder forslaget til et tillæg til kommuneplanen og en miljørapport, som belyser tillæggets miljømæssige konsekvenser. Tillægget fastlægger retningslinjer i kommuneplanen for solenergianlæg og vindmøller.

Kommunen sender tillægget og rapporten i offentlig høring, og Miljøstyrelsen sender et høringssvar. Styrelsen mener, at miljørapportens vurderinger om bilag IV-arter og fugle er utilstrækkelige.

Tillæg til miljørapporten

Kommunen aftaler med Miljøstyrelsen, at der skal udarbejdes et tillæg til rapporten. Tillægget indeholder bl.a. en vurdering af påvirkningen af bilag IV-arter og fugle på udpegningsgrundlaget af Natura 2000-områder.

Tillægget til miljørapporten skrives ind i den sammenfattende redegørelse, og så vedtager Hjørring Kommune tillægget til kommuneplanen endeligt.

Ny offentliggørelse nødvendig

En lokal forening klager til Planklagenævnet. Nævnet ophæver miljørapporten og dermed også tillægget til kommuneplanen. Den oprindelige miljørapport er mangelfuld, fordi den mangler oplysninger om påvirkningen af bilag IV-arter og fugle på udpegningsgrundlaget.

Oplysningerne i tillægget til miljørapporten er nye – ikke supplerende. Derfor burde offentligheden have været inddraget i henhold til miljøvurderingsloven. Når det ikke er sket, er det en væsentlig, retlig mangel.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om miljørapporten.

Hjørring Kommunes tillæg 6 til kommuneplanen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar