Sammenlægning og udstykning er ikke det samme

Når lokalplanen fastlægger bestemmelser om matrikulære forhold, kan det være vigtigt at huske at regulere både udstykning og sammenlægning. I en sag fra Dragør mener kommunen, at en sammenlægning af to matrikler vil ændre det område, som lokalplanen tilstræber at skabe. Men lokalplanen udelukker kun udstykning – ikke sammenlægning.

Nej til sammenlægning af matrikler

Dragør Kommune siger nej: Ejerne af to matrikler får ikke lov til at lægge matriklerne sammen, rive de eksisterende huse ned og opføre en nye beboelsesbygning på den sammenlagte ejendom.

En sammenlægning af matriklerne strider mod forbuddet mod udstykning i § 8.1 i lokalplan 54, som omfatter den ene af matriklerne, vurderer kommunen. Kommunen vil ikke dispensere.

Udstykning og sammenlægning er ikke det samme

“Der kan ske udstykning i området i overensstemmelse med opdelingen i delområder”, står der i § 8.1. Udstykning defineres ved, at et areal fraskilles en eller flere samlede faste ejendomme, fastslår Planklagenævnet.

Sammenlægning af matrikler er noget andet. Her samles flere ejendomme til én ejendom. § 8.1 regulerer udstykning – ikke sammenlægning. Derfor er det lovligt at sammenlægge de to matrikler. Der er ikke behov for dispensation. Kommunens afslag ophæves.

Links

Planklagenævnets afgørelse om sammenlægning af matrikler i Dragør.

Dragør Kommunes lokalplan 54 og byplanvedtægt 3.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar