Velfærdsaktiviteter skal udgøre en begrænset og naturlig del af virksomheden

Det er tilladt at indrette velfærdsaktiviteter for en virksomheds ansatte i et område, som er udlagt til erhverv i en lokalplan. Men aktiviteterne skal udgøre en begrænset og naturlig del af virksomheden. Når omfanget nærmer sig halvdelen af etagearealet er det for meget. Det viser en afgørelse i Planklagenævnet fra lillejuleaften.

Velfærdsafsnit i strid med anvendelsesparagraffen

I 2020 giver Hedensted Kommune tilladelse til at opføre en hal på 1.167 m2 etageareal i et område i Daugård, som er udlagt til erhverv i lokalplan 1023. En del af hallen skal udnyttes til to tennisbaner som et velfærdsafsnit for virksomhedens medarbejdere.

En gruppe beboere fra nærområdet klager til Planklagenævnet over kommunens afgørelse. De mener blandt andet, at tilladelsen er i strid med anvendelsesparagraffen i lokalplanen. Nævnet giver beboerne medhold og ophæver tilladelsen til at bruge den nye hal til rekreative formål.

Tennisbanerne fylder for meget

Det er tilladt at indrette velfærdsaktiviteter i en ejendom, som er udlagt til erhvervsformål, fastslår Planklagenævnet. Men det er en betingelse, at det er en begrænset del af virksomheden, der er indrettet til disse aktiviteter. På ejendommen i Daugård vil tennisbanerne fylde 521 m2 etageareal – 45 % af den nye hal.

Og det er for meget: “Planklagenævnet finder ikke, at en indretning…af den ansøgte hal til to tennisbaner til brug for virksomhedens ansatte har karakter af erhvervsformål. Nævnet lægger vægt på, at hallen er 1.167 m2 stor, og at tennisbanerne tilsammen udgør ca. 521 m2”.

Hvad skal Hedensted Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Da de to tennisbaner altså er i strid med anvendelsesbestemmelsen, kan Hedensted Kommune ikke løse udfordringen ved at dispensere. Der skal udarbejdes en ny lokalplan, hvis der skal gives tilladelse til det foreliggende projekt.

Alternativt skal grundejeren søge om at reduceret projekt – f.eks. én tennisbane i stedet for to. Men spørgsmålet er, hvornår virksomhedens velfærdsaktiviteter fylder tilstrækkeligt lidt til at udgøre en begrænset og naturlig del af virksomheden? Det siger Planklagenævnets afgørelse ikke noget om.

Links

Planklagenævnets afgørelse om tennisbanerne i Daugård.

Hedensted Kommunes lokalplan 1023.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar