Forbud mod oplag af motorbåde gælder, uanset om motorbåden er placeret på en indregistreret trailer

Udelukker lokalplanen oplag af f.eks. motorbåde? Så kræver det dispensation – også selvom motorbåden er placeret oven på en indregistreret trailer, som gerne må placeres inden for lokalplanområdet. Der er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet i starten af januar.

Trailer med motorbåd kræver dispensation

En sommerhusejer i Falsled har placeret en indregistreret trailer på sin grund. Oven på traileren står der en motorbåd. Men er det tilladt i henhold til lokalplan 2008-10? Ja, vurderer Faaborg-Midtfyn Kommune i 2021. For nok er oplag af motorbåde udelukket, men parkering på egen grund med indregistrerede køretøjer er tilladt.

En nabo klager til Planklagenævnet over kommunens afgørelse, og nævnet giver naboen medhold. Arrangementet med trailer og motorbåd strider mod lokalplanens § 9.2, vurderer nævnet. Derfor er der behov for en dispensation. Kommunens afgørelse ophæves.

En motorbåd er ikke et indregistreret køretøj

§ 9.2 fastsætter, at “udendørs oplagring ikke (må) finde sted, og der må ikke henstilles uindregistrerede køretøjer og campingvogne, lastvogne, køl- og motorbåde, landbrugsarbejdsredskaber eller lignende”.

Dét faktum, at motorbåden er placeret oven på den indregistrerede trailer, gør den ikke til et indregistreret køretøj, mener Planklagenævnet. § 9.2 udelukker, at der henstilles motorbåde i sommerhusområdet. Derfor vurderer nævnet, at oplagring af motorbåden kræver dispensation.

Hvad skal Faaborg-Midtfyn Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Der er selvfølgelig ærgerligt, at sagen om motorbåden skal forbi Faaborg-Midtfyn Kommunes byggesagsbehandlere igen. Men grundlæggende er det positivt, at en lokalplans forbud mod oplag – i dette tilfælde henstilling af en motorbåd – gælder. Også selvom oplaget placeres på et indregistreret køretøj.

Links

Planklagenævnets afgørelse om motorbåd og trailer i Falsled.

Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 2008-10.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar