Kun orientering til ejere, når offentliggørelsen begynder

En kommune er forpligtet til at underette alle ejendomsejere inden for planområdet, når forslaget til en plan offentliggøres. Men kommunen skal ikke løbende orientere dem, som køber ejendomme inden for planområdet i løbet af høringsfristen.

Ny lokalplan for område med boliger

Rødovre Kommune vedtager en lokalplan for Parkbyen, som skal sikre, at området udvikles fra et erhvervsområde til et område med boliger. En ejendomsejer inden for lokalplanområdet klager til Planklagenævnet.

Ejeren mener ikke, at han har haft mulighed for at komme med et høringssvar. Kommunen burde have orienteret ham om offentliggørelsen af planforslaget.

Brev til alle ejendomsejere i juni

Lokalplanforslaget var i høring fra slutningen af juni til slutningen af august i 2023. I juni sender kommunen et høringsbrev til alle ejendomsejere inden for lokalplanområdet og naboerne til planområdet. Lokalplanforslaget offentliggøres også i den lokale avis og på kommunens hjemmeside.

Kommunen har ikke indhentet oplysninger om ejerforhold i løbet af høringsperioden. Ejendomsejeren overtager først ejendommen i slutningen af juli. Derfor får han ikke et høringsbrev.

Ingen pligt til sen orientering

Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1 forpligter en kommune til at underette alle ejendomsejere inden for planområdet skriftligt om offentliggørelsen af et planforslag, medgiver Planklagenævnet.

Men kommunen var ikke forpligtet til at orienteret ejendomsejeren, som klager, fordi han ikke ejede ejendommen ved lokalplanforslagets offentliggørelse. Når forslaget har været offentliggjort på kommunens hjemmeside, så har ejendomsejeren haft mulighed for at komme med et høringssvar.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om høringen i Rødovre.

Rødovre Kommunes lokalplan 146.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar