Bør alle indsigelser vedhæftes som bilag?

Lolland Kommune slipper med skrækken: Planklagenævnet ophæver ikke vedtagelsen af den nye kommuneplan, selvom gengivelsen af en indsigelse er mangelfuld. De manglende oplysninger kunne ikke have påvirket byrådets holdning til vedtagelsen, vurderer nævnet. Afgørelsen pointerer, at det er vigtigt at gengive indsigelser korrekt – særligt når indsigelserne ikke præsenteres for politikerne i den fulde længde.

Lolland Kommune vedtager kommuneplan 2021-33 endeligt. I forbindelse med vedtagelsen bliver byrådet præsenteret for en hvidbog med et resumé af de 56 indsigelser, som kommunen har modtaget i forbindelse med offentliggørelsen af planforslaget.

En af indsigerne klager til Planklagenævnet. Hun mener, at byrådets behandling af høringssvarene er sket på et mangelfuldt grundlag: Indsigelserne er ikke blevet offentliggjort. Politikerne har ikke fået dem i den fulde længde. Ikke alle emner er taget med i hvidbogen. Gengivelsen af indsigelserne forstyrrer meningen.

En hvidbog skal ikke gengive indsigelser på en bestemt måde

Generelt bliver en plan ikke ugyldig, selvom en hvidbog ikke gengiver indsigelser fuldt ud eller på en bestemt måde, fastslår Planklagenævnet. Det gælder især, hvis indsigelserne er medtaget i fuld udgave i forbindelse med sagens behandling i udvalg og/eller byråd.

Det er den kommunale styrelseslov, som fastsætter, hvilket materiale der skal sendes til byrådsmedlemmer. Planklagenævnet kan ikke tage stilling til, om kravene styrelsesloven overholdes. Men det er en sag for nævnet, om politikerne har fået de oplysninger, som de skal have, når de vedtager en plan.

Indsigelser skal gengives korrekt

Politikerne skal bl.a. have korrekte oplysninger om indsigelser, fordi det er et af formålene med offentliggørelsen af et planforslag at inddrage offentligheden. Mangler politikerne oplysninger, som kunne have haft betydning for planens vedtagelse? Så er det en væsentlig, retlig mangel, som kan føre til ophævelse af vedtagelsen.

Indsigelserne er ikke taget med i deres fulde længde, da byrådet vedtager kommuneplanen. Men er klagerens indsigelse gengivet korrekt?

Retlig mangel men ikke væsentlig nok

Hvidbogen gengiver bemærkninger til et nyt biogasanlæg fra flere indsigere men ikke klagerens bemærkninger om anlægget. Der er ikke fuld overensstemmelse mellem to andre af klagerens bemærkninger og det, som er refereret i hvidbogen.

“Den mangelfulde gengivelse af klagerens indsigelse…udgør en retlig mangel ved afgørelsen om endelig vedtagelse af kommuneplanen”, skriver Planklagenævnet. Men det er ikke så væsentlig en mangel, at vedtagelsen af kommuneplanen ophæves. De udeladte oplysninger i indsigelsen vurderes ikke at kunne have haft betydning for vedtagelsen.

Hvad skal Lolland Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Sagen om hvidbogen i Lolland Kommune viser, hvor fin en balance det er at gengive indsigelserne tilstrækkeligt korrekt, samtidig med at hvidbogen tjener sit formål – at gøre indsigelserne overskuelige for politikerne.

Derfor er det værd at overveje, om samtlige indsigelser bør vedhæftes sagsfremstillingen som bilag, når byrådet skal vedtage en plan endeligt. Så er vedtagelsen på den sikre side i forhold til lovens krav. Om byrådspolitikerne så vælger at læse hver eneste indsigelse eller udelukkende forvaltningens hvidbog, er deres beslutning.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse i sagen om høringssvaret på Lolland.

Se Lolland Kommunes kommuneplan 2021-33.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar