Ikke behov for ny lokalplan for etageboliger

Hvornår er en gældende lokalplan så detaljeret, at pligten til at udarbejde en ny lokalplan for et større bygge- og anlægsarbejde bortfalder? Det forholder Planklagenævnet sig til i en afgørelse fra 2022, der handler om en etageboligbebyggelse i Skanderborg.

Lokalplanpligtig etageboligbebyggelse?

En ny etageboligbebyggelse er i overensstemmelse med lokalplanen, vurderer Skanderborg Kommune. Men en nabo klager til Planklagenævnet over afgørelsen. Etageboligbebyggelsen er lokalplanpligtig, mener naboen.

Boligbebyggelsen omfatter ca. 11.400 m2 etageareal, og det er et større bygge- og anlægsarbejde, påpeger naboen. Større bygge- og anlægsarbejder forudsætter lokalplan i henhold til planlovens § 13, stk. 2. Den gældende lokalplan er ikke tilstrækkeligt detaljeret.

Er den gældende lokalplan tilstrækkelig?

Planklagenævnet deler naboens opfattelse: Den nye etageboligbebyggelse forudsætter lokalplan, for den vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Det er det afgørende kriterie for lokalplanpligt i henhold til § 13, stk. 2. Spørgsmålet er bare, om kommunen har pligt til at udarbejde en ny lokalplan.

Naboen mener ikke, at den gældende lokalplan er detaljeret nok. Har hun ret i det, så skal kommunen udarbejde en ny lokalplan. Men indeholder den gældende lokalplan “nærmere regler om…byggearbejdet”, som der står i planlovens § 13, stk. 5, så bortfalder lokalplanpligten i § 13, stk. 2.

Det skal være muligt at forestille sig, hvor området vil blive

Der mangler bestemmelser om bl.a. maksimal bebyggelsesprocent, påpeger naboen. Betyder det så, at lokalplanen er for upræcis? Det afhænger af, om det “har været muligt for offentligheden at forestille sig, hvordan området vil blive”, skriver Planklagenævnet.

Lokalplanen fastlægger ikke en bebyggelsesprocent, medgiver nævnet. Men den fastsætter byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres. Den fastsætter også et maksimalt etageantal. Det er nok til at forestille sig bebyggelsens omfang, afgør nævnet. Kommunen har ikke pligt til at udarbejde en ny lokalplan.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om etageboligbebyggelsen i Skanderborg.

Skanderborg Kommunes lokalplan 1013 og tillæg 2 til lokalplan 1013.

I en lignende sag vurderer Planklagenævnet, at lokalplanen er tilstrækkeligt detaljeret til at give tilladelse til 20 ungdomsboliger i Næstved. Lokalplanen åbner mulighed for etageboliger, og nærområdet er i forvejen præget af bebyggelse i flere etager.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om ungdomsboligerne i Næstved.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det.

Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar