Nedrivning kræver lokalplan

Lokalplanpligten gælder også, når der er tale om nedrivning – hvis nedrivningen medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø. Det fastslår Planklagenævnet i 2019 i sagen om nedrivning af bygninger på Siloøen i Odense.

Nedrivning af 3.600 m2 etageareal – lokalplan eller ej?

Nedrivning af knapt 3.600 m2 etageareal bygninger på Siloøen i Odense Havn kræver ikke lokalplan, mener kommunen. Siloøen er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen, men ingen af bygningerne er bevaringsværdige. Nedrivningen medfører er ikke en væsentlig indvirkning på det bestående miljø.

Planklagenævnet modtager en klage, og nævnet ophæver kommunens afgørelse. Planlovens § 13, stk. 2 fastsætter, at der skal udarbejdes en lokalplan før større bygge- og anlægsarbejder – det gælder også nedrivninger.

Væsentlig indvirkning på det bestående miljø

Det afgørende er – som kommunen er inde på – om der er tale om en væsentlig indvirkning på det bestående miljø. Og det er der i det her tilfælde, vurderer Planklagenævnet.

Nævnet lægger vægt på, at der åbnes mulighed for nedrivning af 3.588 m2 bygninger – næsten al bebyggelse på Siloøen. Bygningerne fremstår markante, fordi de er placeret på en ø. Det spiller også en rolle, at de ligger i et område, der er udpeget som kulturmiljø.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om bygningerne på Siloøen.

Nedrivning af et enfamiliehus i Køge er ikke lokalplanpligtig, fastslår Planklagenævnet i en tilsvarende afgørelse. Heller ikke selvom der åbnes mulighed for at bygge et dobbelthus i stedet. Der er ikke tale om væsentlig indvirkning på det bestående miljø.

Nævnet lægger vægt på, at det eksisterende hus er ikke udpeget som bevaringsværdigt, at der er tale om en lille ejendom, at det nye dobbelthus ligner den eksisterende bebyggelse i nærområdet, og at anvendelsen er den samme som hidtil – beboelse.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om enfamiliehuset i Køge.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar