Skal afstanden måles fra vejskel eller vejkant?

Hvor må garagen placeres? Det afhænger af den præcise formulering i lokalplanen. Når bestemmelsen ikke fastlægger, at afstanden skal måles fra vejskel, så skal den måles fra selve vejkanten. Det viser en afgørelse i Planklagenævnet fra midten af januar.

Garagen kræver ikke dispensation

En grundejer i Otterup vil placere sin nye garage 2,6 meter fra vejskel, men Nordfyns Kommune siger nej til at dispensere med henvisning til § 7.3 i lokalplan 2016-11. Bestemmelsen fastsætter, at “øvrig bebyggelse som…garager…skal holde 5 m til vej”.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver medhold. Der er ikke behov for en dispensation fra lokalplanen. Garagen er tilladt i henhold til § 7.3. Kommunens afgørelse ophæves.

Afstand til vej eller vejskel?

Kommunen vurderer, at afstanden på de 5 meter skal måles fra vejskel og ikke vejkanten, som løbende kan ændres. Men Planklagenævnet lægger vægt på, at § 7.3 fastsætter et krav om afstand til vej – ikke til vejskel. Garagen opføres 6,75 meter fra vejkanten. Derfor kræver placeringen ikke dispensation fra § 7.3.

Planklagenævnet fremhæver, at lokalplanens §§ 7.2 og 7.3 i øvrigt fastsætter afstande i forhold til naboskel og skel mod sti. Derfor må det være hensigten med formuleringen “5 m til vej” at fastlægge en afstand til vejen – ikke det matrikulære skel.

Hvad skal Nordfyns Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Det er så ærgerligt, når små detaljer medfører en anden tolkning af lokalplanbestemmelsen end den, som var tilsigtet. Afgørelsen om garagen i Otterup viser, at det er vigtigt, at gå formuleringerne efter med en tættekam. Hvis vi mener, at afstanden skal måles fra skel, så skal det fremgå.

Kommer der overhovedet et skel dér, hvor vi forventer det? Det skal vi også være bevidste om, når vi fastsætter afstande. I en afgørelse fra sidste efterår ophæver Planklagenævnet et afslag på dispensation i Gribskov Kommune.

Nok er der etableret en fællesvej, men vejen er udlagt i matriklen. Det forventede skel findes ikke. Den afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Planklagenævnet: Nærhed og skel er begreber, som lægger op til individuel tolkning“.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om garagen i Otterup.

Nordfyns Kommunes lokalplan 2016-11.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar