Ny orientering fra Planklagenævnet: Lokalplanlægning for støjbelastede områder

Det har ikke være nemt at forstå, hvornår lokalplanlægningen må tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier. Nu er det kommet en ny orientering 38 fra Planklagenævnet, som præciserer reglerne. Orienteringen handler primært om, hvad der forstås ved et eksisterende byområde, og hvornår der er tale om planlægning for blandede byfunktioner.

Generelle eller lempede støjgrænseværdier?

Hvornår må lokalplanlægningen tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier, og hvornår er det de generelle støjgrænseværdier, der gælder? Det spørgsmål er vigtigt at kende svaret på, når man lokalplanlægger for støjfølsomme anvendelser som f.eks. boliger.

Der må kun planlægges for boliger og lignende på arealer, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier overskrides, hvis lokalplanen sikrer tilstrækkelig afskærmning. Det fremgår af planlovens § 15a, stk. 1. Men afskærmningens omfang afhænger af, hvilke støjgrænseværdier man skal leve op til.

Eksisterende byområder og blandede byfunktioner

For to år siden kom der en orientering fra Planklagenævnet, som skulle forklare, hvornår man må tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier. Nu kommer der en ny, som supplerer. Det afspejler, at det ikke er nemt at forstå reglerne.

I den nye orientering er der særligt fokus på to forhold: For det første, at der skal være tale om planlægning for et eksisterende byområde, når udgangspunktet er de lempede støjgrænseværdier. For det andet handler orienteringen om, hvornår et område reelt er udlagt til blandede byfunktioner.

Eksisterende byområder i alle fem afgørelser

Planklagenævnets orientering bygger på fem afgørelser. I alle fem afgørelser når nævnet frem til, at der er tale om eksisterende byområder og derfor, at en vigtig forudsætning for at tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier er på plads. Der er en række gennemgående træk i afgørelserne:

  1. Byfunktioner: Der findes eksisterende byfunktioner inden for planområdet som f.eks. havn og industri.
  2. Omgivelser: Planområdet ligger en bymæssig kontekst, omgivet af f.eks. boliger og idrætsanlæg.
  3. Zoneforhold: Der planlægges for områder, som allerede ligger i byzone.

Blandede byfunktioner i fire af fem afgørelser

Om der planlægges for et eksisterende boligområde – det er måske nemt at afklare. Men hvornår planlægges der for et område med blandede byfunktioner? Det er ikke så ligetil, som det måske lyder. I hvert fald er det ikke tilfældet i én af de fem afgørelser, mener Planklagenævnet. Også når det kommer til blandede byfunktioner, er der en række fællesnævnere:

  1. Blandede byfunktioner: Planområdet udlægges til blandede byfunktioner som f.eks. boliger, erhverv og detailhandel i både kommuneplan og lokalplan.
  2. Ikke blandede byfunktioner: Planområdet udlægges til blandede byfunktioner i kommuneplanen, men kun til boliger i lokalplanen. Miljøbelastende virksomhedstyper kan ikke indgå i et område med blandede byfunktioner.

Hvad kan vi lære af orienteringen?

Vi må nok vænne os til, at der kommer nye præciseringer fra Planklagenævnet med jævne mellemrum, som fastlægger præmisserne for at anvende de lempede støjægrænseværdierne i lokalplanlægningen. Men jeg synes, at den nye orientering gør det rimeligt klart, hvad forudsætningerne er på nuværende tidspunkt:

  1. Eksisterende byområde: Det er altid en forudsætning, at der planlægges for et eksisterende byområde.
  2. Eksisterende boligområde eller område med blandede byfunktioner: Det er også en forudsætning, at der enten er tale om et eksisterende boligområde, eller der planlægges for et område med blandede byfunktioner.
  3. Både kommuneplan og lokalplan: Hvis der planlægges for blandede byfunktioner, skal det ske i både kommuneplan og lokalplan.
  4. Ikke miljøbelastende erhverv: Det er ikke ligegyldigt, hvilke typer erhverv der indgår i et område med blandede byfunktioner. Der skal være tale om erhvervstyper, som kan blandes med f.eks. boliger.

Mere information

Planklagenævnet orienterer nr. 38.

Planklagenævnet orienterer nr. 18.

Hvornår er der ikke tale om planlægning for blandede byfunktioner? Det kan du læse mere om i artiklen “Planlægningen skal sikre blandede byfunktioner, hvis de lempede støjgrænseværdier er udgangspunktet“.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar