Planlægningen skal sikre blandede byfunktioner, hvis de lempede støjgrænseværdier er udgangspunktet

Hvornår må lokalplanlægningen tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier? Det handler bl.a. om, hvornår der planlægges for blandede byfunktioner. Planklagenævnet pointerer, at planlægningen skal sikre, at et område bliver blandet. Og så er det ikke ligegyldigt, hvilke typer af virksomheder der indgår i området.

Hvorfor genoptage sagen, når konklusionen er den samme?

Planklagenævnet genoptager sagen om Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 2021-8 på grundejerens anmodning. Spørgsmålet er, om lokalplanen overholder planlovens krav til planlægning for støjfølsomme anvendelser på arealer, hvor Miljøstyrelsens støjgrænseværdier er overskredet.

I sin oprindelige afgørelse kommer Planklagenævnet frem til, at lokalplanen strider mod kravene i planlovens § 15a, stk. 1. I den nye afgørelse når nævnet frem til samme konklusion: Lokalplanen ophæves igen. Hvorfor så genoptage sagen? Det handler om, hvorvidt planområdet er udlagt til blandede byfunktioner eller ej. Det handler også om virksomhedstyper.

Oprindelig afgørelse: Nej til lempede støjgrænseværdier

Lokalplan 2021-8 tager udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier, men de må kun bruges, når der planlægges for støjfølsomme anvendelser i et eksisterende boligområde eller område med blandede byfunktioner.

Kommunen planlægger for boliger i et eksisterende erhvervsområde. Derfor skal lokalplanen tage udgangspunkt i de almindelige støjgrænseværdier, som er mere restriktive. Men hvorfor nu det? Som jeg forstår den oprindelige afgørelse, så bygger den på, at der ikke er tale om et eksisterende område med blandede byfunktioner.

Grundregler for lempede støjgrænseværdier

Det har ikke være nemt at forstå, hvornår lokalplanlægningen må tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier. I genoptagelsen af sagen ridser Planklagenævnet sin opfattelse op:

  • Der skal altid være tale om planlægning for et eksisterende byområde – f.eks. eksisterende erhvervsområder.
  • Der skal enten være tale om et eksisterende boligområde eller området skal udlægges til blandede byfunktioner i planlægningen.

Hvis de lempede støjgrænseværdier bruges som udgangspunkt i andre situationer, “vil det indebære en omgåelse af planlovens bestemmelser”, skriver nævnet.

Forudsætninger for at de lempede støjgrænseværdier i orden?

Planklagenævnet vurderer, at der er tale om planlægning for et eksisterende byområde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den første forudsætning for at tage udgangspunkt i de lempede støjgrænseværdier er altså i orden.

Hvis ikke der er krav om, at der planlægges for et eksisterende område med blandede byfunktioner men alene for et område, som i fremtiden bliver et område med blandede byfunktioner, så er den anden forudsætning vel også på plads, som grundejeren mener?

Grundejer: Se på kommuneplanrammen som helhed

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 2021-8 er der også vedtaget et kommuneplantillæg. Tillægget ændrer anvendelsen af rammeområdet fra boligområde til centerområde med blandede byfunktioner.

Lokalplanområdet udlægges kun til boliger, men rammeområdet er større end lokalplanområdet. Derfor er der en forudsætning for at udvikle det samlede rammeområde til blandede byfunktioner, påpeger grundejeren.

Planklagenævnet: Ikke grundlag for blandede byfunktioner

Det er ikke tilstrækkeligt, at rammeområdet er udlagt til blandede byfunktioner, når den aktuelle lokalplan kun udlægger boliger i en del af området.

Der er ikke vedtaget lokalplaner for resten af rammeområdet, som sikrer, at området bliver til et område med blandede byfunktioner, konstaterer Planklagenævnet. Kommuneplantillægget indikerer ikke, at en sådan lokalplanlægning er forestående.

Grundejer: Boliger supplerer eksisterende virksomheder

Der findes allerede virksomheder inden for rammeområdet i dag: Et autoværksted og en entreprenør- og vognmandsvirksomhed. Når der lokalplanlægges for boliger, så medvirker det til at skabe et område med blandede byfunktioner, mener grundejeren.

Den vurdering deler Planklagenævnet ikke. Det skal være muligt at indpasse virksomheder i områder med blandede byfunktioner. Men det skal være virksomheder, som ikke er miljøbelastende – ikke et autoværksted og en entreprenør- og vognmandsvirksomhed.

Planklagenævnet: Ikke alle virksomhedstyper

“Et område med blandet bolig og erhverv (vil) ikke i et hvert tilfælde udgøre et område for blandede byfunktioner”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen og videre:

“At karakterisere et område som blandede byfunktioner…hvor der alene planlægges for boliger, og hvor de øvrige byfunktioner udgøres af eksisterende erhverv som de i sagen omhandlede, (vil) udgøre en mulighed for omgåelse af begrænsningen i anvendelsen af de lempede grænseværdier”.

Mere information

Planklagenævnets genoptagelse af sagen om lokalplan 2021-8.

Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 2021-8.

Planklagenævnet har udgivet orientering nr. 38, der præciserer reglerne for at bruge de lempede støjgrænseværdier som udgangspunkt for lokalplanlægning. Orienteringen handler særligt om, hvad der forstås ved eksisterende byområder, og hvornår der planlægges for blandede byområder. Orienteringen bygger bl.a. på sagen om lokalplan 2021-8. Du kan læse mere om orienteringen i artiklen “Ny orientering fra Planklagenævnet: Lokalplanlægning for støjbelastede områder“.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar