Persondatapolitik

Persondatalpolitikken er opdateret i januar 2023.

Virksomhedens kontaktoplysninger

Carlsens Planer ApS kan kontaktes via email (sune@carlsensplaner.dk) eller telefon (6088 9883). Dataansvarlig er virksomhedens direktør, Sune Carlsen.

Personoplysninger

Carlsens Planer ApS modtager ikke-følsomme personoplysninger i forbindelse med dialog med kunder og andre samarbejdspartnere. Det er typisk navne, email-adresser og telefonnumre.
Virksomheden modtager generelt ikke oplysninger om strafbare forhold eller personfølsomme oplysninger. Skulle virksomheden modtage sådanne oplysninger, slettes de med det samme.

Virksomheden har én ansat – virksomhedens indehaver. Personfølsomme oplysninger om den ansatte deles med virksomhedens lønudbetalingsoperatør (se Databehandler).

Behandling af personoplysninger

Carlsens Planer ApS gemmer navne, telefonnumre samt sendte og modtagne emails i dialogen med kunder og andre samarbejdspartnere. Telefonnumre gemmes på virksomhedens telefon og i emails. Emails gemmes hos One.com, som hoster virksomhedens email. Oplysningerne gemmes også i virksomhedens bogføringssystem.

Navne, telefonnumre og emails gemmes, fordi de er nødvendige i forbindelse med virksomhedens opgaveløsning – herunder klarlægning af opgaveløsningens historik – samt eventuelt afklaring vedrørende ansvarspådragelse. Oplysninger i bogføringssystemet gemmes af hensyn til statens mulighed for at kontrollere bogføringen.
Personoplysninger slettes, når virksomheden skønner, at de ikke længere bør gemmes af hensyn til ovenstående.

Henvendelser fra personer, der ikke fører til et samarbejde med Carlsens Planer ApS slettes efter 14 dage. Virksomheden har en kontaktformular på sin hjemmeside. Navne, telefonnumre og email-adresser på potentielle kunder og andre samarbejdspartnere gemmes kun, hvis der indledes et samarbejde. Ellers slette de efter 14 dage.

Personoplysninger, virksomheden modtager, videresendes ikke til tredjepart uden accept. Dette gælder dog ikke i forbindelse med samarbejder, som implicerer de berørte parter.

Databehandler

Carlsens Planer ApS har en databehandleraftale med lønoperatøren. Der er ikke indgået databehandleraftaler med andre databehandlere (hosting af email, telefonudbyder og bogføringssystem), da behandlingen af personoplysninger ikke er hovedydelsen.

One.com hoster virksomhedens email. One.com er også virksomhedens telefonudbyder. One.com oplyser på sin hjemmeside, at virksomheden håndterer oplysninger ansvarligt og overholder gældende regler.
Visma Dinero.dk er virksomhedens bogføringssystem. Virksomhedens oplyser bl.a. på sin hjemmeside, at deres tages adækvate forholdsregler for at beskytte personoplysninger.

Nyhedsbrev

Tilmelding
Carlsens Planer ApS udgiver et nyhedsbrev med aktuelle informationer om byplanlægning.
Ved tilmelding til nyhedsbrevet indhentes oplysninger om modtagerens fornavn og emailadresse. Efterfølgende modtager den tilmeldte en email, hvori vedkommende skal bekræfte ønsket om at modtage nyhedsbrevet.

Frivillige oplysninger
Ved tilmelding efterspørges modtagerens uddannelse, stillingsbetegnelse og postnummer. Formålet med at bede om disse oplysninger er at målrette nyhedsbrevene til modtagerne. Der kan f.eks. være en særlig interesse for nyhedsbrevet blandt arkitekter, byggesagsbehandlere eller folk fra Fyn. Det er frivilligt, om man ønsker at afgive disse oplysninger.

Personoplysninger
Personoplysninger videregives til Mailerlite, som leverer den tekniske platform for nyhedsbrevet. Oplysningerne bliver kun anvendt af databehandleren til udsendelse af nyhedsbreve og bruges ikke til andre formål.

Afmelding
Tilmeldte, som ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet – enten ved at afmelde sig i bunden af nyhedsbrevet eller ved at skrive til sune@carlsensplaner.dk I sådanne tilfælde slettes personoplysninger.

Klage

Hvis du mener, at Carlsens Planer ApS overtræder GDPR-reglerne, kan du klage til Datatilsynet.

Du kan skrive til sune@carlsensplaner.dk, hvis du

  • ønsker at få adgang til dine persondata.
  • ønsker at få dine persondata rettet eller slettet*.
  • ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata i forbindelse med nyhedsbrevet.
  • ønsker at klage til Datatilsynet.

Vi svarer så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har fået din henvendelse.

*Carlsens Planer ApS tager forbehold for personoplysninger, som er nødvendige i forbindelse med virksomhedens opgaveløsning og statens mulighed for at kontrollere bogføringen.